กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาว ส่งผลไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง 3-4 ส.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 กรกฎาคม 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลม
กระโชกแรง
บางพื้นที่ 

 

 

ลักษณะดังกล่าว ทำให้ มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

 

ในช่วงวันที่ 3 – 4 ส.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น 

 

 

ลักษณะดังกล่าวทำให้ ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

 


 

   ข้อควรระวัง    ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 65 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิด
ขึ้นไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดิน
เรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3 – 4
ส.ค. 65

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

 

ภาคเหนือ

 • ในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 65
 • มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 65 

 • มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 65 

 • มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 3 – 4 ส.ค. 65
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส

 

ภาคตะวันออก

 • ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 65
 • มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 4 ส.ค. 65 

 • มี ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) 

 • มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 65

 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 3 – 4 ส.ค. 65 

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 • มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 65

 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 4 ส.ค. 65

ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้น ตลอดช่วง
 • โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 3 – 4 ส.ค. 65
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

 

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง กรมอุตุพยากรณ์ 7 วันข้างหน้า แจ้งพ.ท. "ฝนหนัก ลมกระโชก" เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด