svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ "เวียง วรเชษฐ์" ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม

27 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเวียง วรเชษฐ์) ลาออก

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเวียง วรเชษฐ์) ลาออก

 

ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๒๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ นายเวียง วรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นั้น

 

 

บัดนี้ นายเวียง วรเชษฐ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ความเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวจึงสิ้นสุดลง

\"ราชกิจจาฯ\"  ประกาศ \"เวียง วรเชษฐ์\" ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม

 

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

นายเวียง วรเชษฐ์  ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม

ทั้งนี้ "นายเวียง วรเชษฐ์" เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 4 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย  โดยใน พ.ศ. 2561 นายเวียงได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ และในปี 2562 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ  แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

 

logoline