svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ต่อศักดิ์" อบรมเด็กแว้น หวังสร้างความรับผิดชอบ เฉลิมพระเกียรติในหลวง

27 กรกฎาคม 2565

โปลิศเชียงใหม่ จัดอบรมเด็กแว้น "ผู้ช่วยต่อศักดิ์" โชว์ลีลาบรรยายปลูกจิตสำนึก สร้างความรับผิดชอบ - จิตสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง

วันนี้ (27 ก.ค.) พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เด็กและเยาวชนก่อการดี พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำเด็กเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำผิดแข่งรถในทาง จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรมกวดขันวินัยจราจร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง พร้อมทั้งยังให้คําแนะนําแนวทางกับ เยาวชน ผู้ปกครอง รวมทั้งให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่มีการจัดขึ้น  

 

"ต่อศักดิ์" อบรมเด็กแว้น หวังสร้างความรับผิดชอบ เฉลิมพระเกียรติในหลวง
 

ทั้งนี้ในส่วนกิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ บรรยายเรื่องจิตอาสา, อบรมให้ความรู้กฎหมาย และ วินัยจราจร ตลอดจนข้อกฎหมายบทลงโทษของการแข่งรถในทาง ตลอดจนผลกระทบที่เด็กและเยาวชนต้องรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนสามารถเป็นอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม ฝึกให้มีทักษะการจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย ตลอดจนช่องทางการแจ้งข่าวอาชญากรรม

 

"ต่อศักดิ์" อบรมเด็กแว้น หวังสร้างความรับผิดชอบ เฉลิมพระเกียรติในหลวง

อีกทั้งฝึกอบรมการควบคุมการจราจร โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปราศจากความระมัดระวัง การรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันรถในทาง ตลอดจนสร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนในการบําเพ็ญตนให้ เป็นประโยชนต่อสังคม ชุมชน โรงเรียนและครอบครัว เกิดความรับผิดชอบมีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม

 

 

"ต่อศักดิ์" อบรมเด็กแว้น หวังสร้างความรับผิดชอบ เฉลิมพระเกียรติในหลวง