svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปภ.แจ้งเตือน จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำทะเลหนุน ระบุ พบอุทกภัยใน 7 จว.

27 กรกฎาคม 2565
827

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 9 จว.ระวังน้ำท่วม 11 จว.น้ำทะเลหนุน พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัย พบใน 7 จว.

27 กรกฎาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ว่า

พื้นที่เฝ้าระวัง  น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคกลาง

 • อุทัยธานี
 • ชัยนาท
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง
 • สุพรรณบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • นนทบุรี
 • สมุทรปราการ
 • กรุงเทพมหานคร

ปภ.แจ้งเตือน จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำทะเลหนุน ระบุ พบอุทกภัยใน 7 จว.

พื้นที่เฝ้าระวัง  น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

ภาคกลาง

 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรปราการ
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • ระยอง
 • จันทบุรี
 • ตราด
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • กรุงเทพมหานคร

 

ภาคใต้

 • ชุมพร
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • สงขลา
 • ปัตตานี
 • นราธิวาส
 • ระนอง
 • พังงา
 • ภูเก็ต
 • กระบี่
 • ตรัง
 • สตูล

ปภ.แจ้งเตือน จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำทะเลหนุน ระบุ พบอุทกภัยใน 7 จว.

นอกจากนี้ยังได้รายงาน เหตุฝนฟ้าคะนองหนักระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 2565 ส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา รวม 13 อำเภอ 21 ตำบล 31 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 48 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น

 

ภาคเหนือ เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด 5 อำเภอ 10 ตำบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 35 หลัง ได้แก่

 • แม่ฮ่องสอน พื้นที่อำเภอปางมะผ้า รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
 • น่าน พื้นที่อำเภอนาน้อย รวม 2 ตำบล 3 บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 6 หลัง
 • พิษณุโลก พื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ รวม 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 29 หลัง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด 8 อำเภอ 11 ตำบล 16 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน ได้รับผลกระทบ 13 หลัง ได้แก่

 • สุรินทร์ พื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำดวน และอำเภอเมืองสุรินทร์ รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง
 • ศรีสะเกษ พื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนหาญ และอำเภอพยุห์ รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน
 • ยโสธร พื้นที่อำเภอป่าติ้ว รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลัง
 • นคราชสีมา พื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอพิมาย และอำเภอประทาย รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปภ.แจ้งเตือน จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำทะเลหนุน ระบุ พบอุทกภัยใน 7 จว.