svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

25 กรกฎาคม 2565
377

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” แค่เป็น “โรคติดต่อเฝ้าระวัง” มอบกรมการแพทย์จัดทำแนวทางรักษาให้ชัดเจนขึ้น

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ภายหลังองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ “โรคฝีดาษลิง” เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ว่า คณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับการยกระดับศูนย์ EOC ระดับกรมเป็นระดับกระทรวง และมีคำแนะนำเรื่องของการเฝ้าระวังและให้มีการคัดกรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มให้ครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ระบบสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยถือว่าสามารถรองรับได้สำหรับโรคฝีดาษลิงภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

นพ.จักรรัฐ ยืนยันว่า การจะยกจาก “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดนิยามไว้ว่า โรคติดต่ออันตราย ต้องมีอาการรุนแรง และแพร่ได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งโรค “ฝีดาษลิง” ยังไม่เข้านิยาม จึงเห็นชอบให้คงการเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังต่อไป ส่วนด้านการรักษา ได้มอบหมายกรมการแพทย์ดำเนินการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลรักษาต่อไป โดยให้จัดทำแนวทางการรักษาให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับกรณีที่มีผู้ป่วยมากขึ้น

สธ. ไม่ยกระดับ “ฝีดาษลิง” เป็น “โรคติดต่ออันตราย”