svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู

25 กรกฎาคม 2565

"บิ๊กป้อม"ติดตามแก้ปัญหาน้ำพื้นที่สมุทรปราการ พร้อมเร่งแก้นิคมอุตสาหกรรมบางปู พอใจผลคืบหน้า มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ หวังประชาชนอยู่ดีกินดี

25 กรกฎาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูอำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี 5 ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายอัครวัฒน์ อัศวเหม นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก นายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ และนายต่อศักดิ์ อัศวเหม พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ จ.สมุทรปราการ และนางนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

 

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

โดยพล.อ.ประวิตร ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ต่อด้วย สทนช. นำเสนอแผนงานด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และอธิบดีกรมชลประทาน รายงานแผนการระบายน้ำตามนโยบาย 13 มาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและบางประกง ปี 2565 รวมทั้งรับทราบรายงานการแก้ปัญหาน้ำท่วม "นิคมอุตสาหกรรมบางปู" และพื้นที่โดยรอบ 

 

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู

สำหรับภาพรวม จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่ประมาณ 954 ตร.กม. (5.9 แสนไร่) อยู่ในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา-บางปะกง ปัญหาอุทกภัยสาเหตุหลัก เกิดจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากในช่วงน้ำทะเลหนุน และการระบายน้ำมีข้อจำกัด รวมถึงมีสิ่งกีดขวางและการรุกพื้นที่ลำน้ำสายหลัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณกว้าง

 

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ช่วงปลายเดือน ส.ค. 64 บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงมีความจำเป็นต้องมีแผนงานป้องกัน อย่างเร่งด่วน ผ่านโครงการระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง 

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร แสดงความพอใจต่อความก้าวหน้าผลงานตามแผนงานโครงการ พร้อมขอบคุณจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้กล่าวมอบนโยบายให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการ จัดทำแผนหลักแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่โดยรอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อมั่น และร่วมสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในพื้นที่

 

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางต่อไปยังคลองมหาวงษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลอง ตามโครงการ "รักษ์ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ" แล้วพบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ซึ่งคลองมหาวงษ์ เป็นคลองที่เชื่อมต่อคลองสำโรงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในการขุดลอกคลองมหาวงษ์แห่งนี้ นับเป็นโครงการที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษา คูคลองและอนุรักษ์ฟื้นฟู ให้เกิดความสวยงาม รวมถึงแก้ปัญหาน้ำเสีย และพัฒนาคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อตรวจติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

 

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่ผ่านมา พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน อยู่อย่างมีความสุขในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ได้ต่อไป

 

"บิ๊กป้อม"ลุยสมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปู