svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

อิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีนป้องกัน "ฝีดาษลิง" สัปดาห์นี้

25 กรกฎาคม 2565

อิสราเอลจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิง จำนวน 10,000 โดส และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนหลังจากรับวัคซีนชุดแรกช่วงปลายสัปดาห์นี้

ยาอีร์ ลาพิด นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิงชุดแรก จำนวน 5,000 โดส จะถูกส่งถึงอิสราเอลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หลังจากนั้นเฮลธ์ ฟันด์ (Health Funds) กลุ่มองค์กรสาธารณสุขอิสราเอล จะเริ่มฉีดวัคซีนให้ผู้มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคดังกล่าว


อิสราเอลรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงอย่างน้อย 105 ราย โดยสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขกำลังเฝ้าติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลก

อิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีนป้องกัน "ฝีดาษลิง" สัปดาห์นี้

แถลงการณ์จากกระทรวงฯ ระบุว่าอิสราเอลลงนามข้อตกลงจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิง จำนวน 10,000 โดส จากบาวาเรียน นอร์ดิก (Bavarian Nordic) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติเดนมาร์ก เมื่อวันจันทร์ (18 ก.ค.)


ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ (23 ก.ค.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงกลายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนทางสาธารณสุขระดับสูงสุดในปัจจุบันขององค์การฯ