svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" กรมการแพทย์ เพิ่มช่องเข้าถึงการรักษาโควิดแบบใหม่

19 กรกฎาคม 2565
308

กรมการแพทย์ เดินหน้ารักษาโควิด-19 แบบ "สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" ต่อยอด "เจอ-แจก-จบ" เพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่ต้องมาสถานพยาบาล

198 กรกฎาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินหน้าวางมาตรการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ รัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชน จึงมอบหมายให้ กรมการแพทย์ ประสานงานการบริหารจัดการการรักษาร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย UHosNeT กรุงเทพมหานคร กลาโหม โรงพยาบาลเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

"สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" กรมการแพทย์ เพิ่มช่องเข้าถึงการรักษาโควิดแบบใหม่

 

กรมการแพทย์ ได้ต่อยอดระบบการดูแลจากเดิม เจอ-แจก-จบ สู่ สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ ซึ่งเป็นการจัดทำ QR code หรือโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่มีโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่ต้องมาสถานพยาบาลในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง

 

สำหรับ การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 

 • 1.กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือสบายดี ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self Isolation)

 

 • 2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญและภาพถ่ายรังสีปอดปกติ


"สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" กรมการแพทย์ เพิ่มช่องเข้าถึงการรักษาโควิดแบบใหม่
 

 • 3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือ ผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบ (pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้องให้ออกซิเจน

 

 • 4. กลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน 

 

สำหรับ กลุ่มที่ 1 ที่ไม่มีอาการหรือสบายดี ตามแนวทางแล้วไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน ล้างมือ และรักษายะยะห่างระหว่างบุคคล
 

"สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" กรมการแพทย์ เพิ่มช่องเข้าถึงการรักษาโควิดแบบใหม่

สำหรับผู้ป่วยโควิด ต้องรักษาตามมาตรการ "สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" มีดังนี้

สิทธิบัตรทอง หน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข
 • คลีนิกชุมชนอบอุ่น
 • หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่
 • สถานพยาบาลที่ท่าน ลงทะเบียนไว้
 • ร้านยาในโครงการ เจอ แจก จบ 

 

"สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" กรมการแพทย์ เพิ่มช่องเข้าถึงการรักษาโควิดแบบใหม่

 

สิทธิประกันสังคม

 • รักษาที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง คลินิกและร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สิทธิข้าราชการ

 • สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

 

"สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" กรมการแพทย์ เพิ่มช่องเข้าถึงการรักษาโควิดแบบใหม่

"สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ" กรมการแพทย์ เพิ่มช่องเข้าถึงการรักษาโควิดแบบใหม่