svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้ฯ 4 พันล้าน ซื้อฟาวิพิราเวียร์ - ATK เพิ่ม

18 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้ฯ 4 พันล้าน จากวงเงินกู้ฯ 5 แสนล้าน ซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ และชุดตรวจATK เพิ่มแจกจ่ายประชาชน รองรับสถานการณ์โควิดที่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ เห็นชอบตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เสนอขออนุมัติโครงการใช้เงินตาม พ.ร.ก.เงินกู้เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อซื้อยาฟาวิพิราเวียร์และชุดตรวจ ATK วงเงิน 3,995 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้ฯ 4 พันล้าน ซื้อฟาวิพิราเวียร์ - ATK เพิ่ม

เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น และมีความต้องการใช้ยาชนิดนี้เพิ่มขึ้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอนุมัติให้ใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯในครั้งนี้ใช้จากเงินกู้ที่เหลืออยู่ไม่มากนักและต้องใช้ให้คุ้มค่า 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ โดยเน้นลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดวงกว้าง  กำชับการจัดงาน กิจกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting  ในการรวมตัวทำกิจกรรมอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมติดตามและประเมินมาตรการการป้องกันโควิด-19 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเน้นให้หน่วยงานต่างๆ ใช้การประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลรองรับสถานการณ์และให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนดำเนินต่อไปได้   

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พบว่า หลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นวันนี้  ศปค. สธ. จะมีการประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดที่จะเกิดขึ้น จะขอความร่วมมือในการดำเนินการ 2 ส่วน คือ การลด ละ เลิก กิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยง  

ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting  อย่างรัดกุมและปลอดภัย

ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้ฯ 4 พันล้าน ซื้อฟาวิพิราเวียร์ - ATK เพิ่ม

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,814 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,813 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้เสียชีวิต 17 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 22,735 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,361 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,338,601 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,337,408 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 794 

logoline