svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อภ.แจงส่ง "ฟาวิพิราเวียร์" 25 ล้านเม็ดทุกวัน เร่งผลิตหลังความต้องการเพิ่ม

15 กรกฎาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ สู่หน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC จำนวน 25 ล้านเม็ด อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด พร้อมเร่งผลิตรองรับตามสถานการณ์ระบาดจริง

15 กรกฎาคม 2565 ความคืบหน้ากรณี ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” เผย ไลน์ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หรือ สธ. แจ้งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข กรณีพบว่าผู้ป่วยเด็กเพิ่ม “ฟาวิพิราเวียร์”  เหลือใช้อีก 7 วัน ต้องกันไว้สำหรับเด็ก ขอให้ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปี ไปใช้ “โมลนูพิราเวียร์”แทน นั้น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ชมรมแพทย์ชนบท เผย ไลน์ผู้บริหารสธ.ลั่น แจ้ง ยาฟาวิฯ ขาด! ให้ใช้ โมลนูฯ แทน

 

อภ.แจงส่ง "ฟาวิพิราเวียร์" 25 ล้านเม็ดทุกวัน เร่งผลิตหลังความต้องการเพิ่ม


 

ล่าสุด วันนี้ (15 ก.ค.65) เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้มีการบริหารจัดการสำรอง “ยาฟาวิพิราเวียร์” (Favipiravir)  เพื่อรองรับกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 25 ล้านเม็ด โดยได้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป 

 

องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการ จัดส่งแล้วจำนวน 3.7 ล้านเม็ด ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 21.3 ล้านเม็ด ทยอยส่งมอบพื้นที่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

 

อภ.แจงส่ง "ฟาวิพิราเวียร์" 25 ล้านเม็ดทุกวัน เร่งผลิตหลังความต้องการเพิ่ม

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการการจัดหา “ยาโมนูลพิราเวียร์”  (Molnupiravir) จำนวน 5  ล้านแคปซูล  ได้ส่งมอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วจำนวน 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อีก 3 ล้านแคปซูล อยู่ระหว่างจัดหา คาดว่าสามารถส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565

 

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด เพื่อทำการปรับแผนการสำรองทั้งการผลิตเองและจัดหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19

 

อภ.แจงส่ง "ฟาวิพิราเวียร์" 25 ล้านเม็ดทุกวัน เร่งผลิตหลังความต้องการเพิ่ม อภ.แจงส่ง "ฟาวิพิราเวียร์" 25 ล้านเม็ดทุกวัน เร่งผลิตหลังความต้องการเพิ่ม