svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ชาวนครศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์

13 กรกฎาคม 2565

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา หน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์

13 ก.ค.65 พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนมากรวมตัวที่บริเวณลานหาดทรายแก้ว หน้าเขตพุทธาวาสเบื้องหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำอาหารปรุงสด อาหารแห้ง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระเถรานุเถระ ภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับบิณฑบาตในเช้าวันอาสาฬหบูชา

ชาวนครศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ชาวนครศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ซึ่งการทำบุญตักบาตรหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เสมือนได้ตักบาตรเบื้องหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้พุทธศาสนิกชนยึดถือเป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมาร่วมกันตักบาตรบำเพ็ญบุญเบื้องหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในย่านคาบสมุทรทะเลใต้ ส่วนวันนี้ทั้งวันคาดว่าพุทธศาสนิกชนจะทยอยเข้าทำบุญสักการะองค์พระบรมธาตุตลอดทั้งวัน

ชาวนครศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ชาวนครศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาในช่วงบ่าย จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องบูชาพระรัตนตรัย เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ได้นำเอาธูปเทียนดอกไม้เครื่องบูชาไปใช้ในวัตรปฏิบัติ การปวารณาเข้าพรรษาในอารามที่สังกัด

 

ภาพ/ข่าว : กฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล สำนักข่าวเนชั่น จ.นครศรีธรรมราช