svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว

11 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แจง ประกาศ กก.วล. ยกระดับเกณฑ์วัด ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 "เฉลี่ย 24 ชั่วโมง" เดิมไม่เกิน 50 ไมครอน ปรับลดเหลือไม่เกิน 37.5 ไมครอน เริ่ม 1 มิถุนายน 2566 ส่วน “เฉลี่ยรายปี” ไม่เกิน 15 ไมครอน ให้เริ่ม 9 กรกฎาคม หลังราชกิจจาฯเผยแพร่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากมีการใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มานานกว่า 10 ปี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ตามที่ ครม.เห็นชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โดย คพ. ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ได้นำเสนอผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และได้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.)ให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดขึ้น เทียบเท่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มอาเซียนลำดับต้นๆ ได้แก่สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงไต้หวัน

ยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว

ยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว

นายอรรถพล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. และกำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม.และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามที่ประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/163/T_0021.PDF

ยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว ยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว

ยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว

logoline