svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พาณิชย์เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายข้าวถุงราคาถูก

พาณิชย์ติดตามความคืบหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 19 จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก  ผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และ บางจาก

 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ติดตามความคืบหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 พร้อมด้วยนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้บริหารสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี  และสถานีให้บริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตร-นวมินทร์ 

 

พาณิชย์เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายข้าวถุงราคาถูก

 

ตามที่ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19  ไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.15 น.

 

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า การเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก โดยข้าวถุงที่จะนำมาจำหน่ายในโครงการนี้ประกอบด้วย ข้าวถุงขนาด 1 กก. 5 กก.และ 48 กก. รวม 228 ยี่ห้อ ปริมาณข้าวที่มาร่วมโครงการ มีจำนวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน

 

ประกอบด้วย 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมผสม 3.ข้าวขาว และ 4.ข้าวเหนียว เป็นต้น ราคาลดสูงสุดถึง 48% เฉลี่ยถุงละ 5-100 บาทต่อถุงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาด  มีบางรุ่นลดสูงสุดถึง 98 บาท

 

 

 

จุดจำหน่ายข้าวถุงราคาถูกมีทั้งสิ้นทั่วประเทศ 703 จุดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกถัดจากนี้ เริ่มต้น 703  จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.ปั๊มน้ำมัน 3 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ 1)PTT Station 244 จุดทั่วประเทศ 2)ปั๊มพีที 193 จุด 3)ปั๊มบางจาก 43 จุด 2.กลุ่มโรงสีโกดังและร้านค้าของโรงสีมีทั่วประเทศ 46 จุด 3.จุดที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไปจัดในชุมชนที่มีความเหมาะสม 77 จุดทั่วประเทศ 4.ผ่านรถโมบายพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ที่จะตระเวนไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ในชุมชนใหญ่ที่เหมาะสมต่อไป

 

พาณิชย์เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายข้าวถุงราคาถูก

 

พาณิชย์เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายข้าวถุงราคาถูก

โดยจะเริ่มเฟสที่หนึ่งตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ถ้าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจะขยายเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

พาณิชย์เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายข้าวถุงราคาถูก

 

"สำหรับผู้บริโภคและที่สนใจ ว่าจุดจำหน่ายทั้ง 703 จุดทั่วประเทศอยู่ที่ไหนบ้างให้ติดตามได้จากเว็บไซต์โมบายพาณิชย์ https://mobilepanich.com/  หรือที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 19 ข้าวถุงราคาถูก ประสบความสำเร็จหรือเริ่มต้นได้เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชนประกอบด้วยสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และบริษัทปั๊มน้ำมันพีที, พีทีที สเตชั่น และบางจาก รวมทั้งบริษัทผลิตข้าวถุงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวนถึง 228 ยี่ห้อ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริโภคในยามที่ทุกคนอยากได้ข้าวสารถุงที่มีราคาถูกลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว