svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"สื่อเครือเนชั่น" รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกฯ "สื่อส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์"

08 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

2 "สื่อเครือเนชั่น" สำนักข่าวเนชั่น และ ฐานเศรษฐกิจ รับมอบโล่จากนายกรัฐมนตรี ผลงานเยี่ยม "ส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์" นายกฯประยุทธ์ ชื่นชม ถือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น พร้อมเป็นกำลังใจให้คนทำงานในทุกระดับ

 

ในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อสารมวลชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 70 คน/หน่วยงาน โดย "นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม" บรรณาธิการอำนวยการ สำนักข่าวเนชั่น และ "นายณัฐพล หวังทรัพย์" บรรณาธิการข่าวดิจิทัล ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

"สื่อเครือเนชั่น" รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกฯ "สื่อส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์"

 

"พล.อ.ประยุทธ์" กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามภัยด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โดยขอให้ทุกคนร่วมกันรักษาความดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปด้วย พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติ รวมทั้งผู้บริหาร เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน

 

"สื่อเครือเนชั่น" รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกฯ "สื่อส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์"

 

ทั้งนี้ "นายกรัฐมนตรี"  กล่าวยอมรับว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตของทุกคนมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและความมั่นคงของประเทศ และที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวนมาก 

 

"สื่อเครือเนชั่น" รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกฯ "สื่อส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์"

 

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด และเป็นประเด็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเพื่อมิให้เกิดผล กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยมีนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี และดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

ทั้งการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย มีความทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำให้การสืบสวนสอบสวน ป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหาย และบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

 

รวมทั้งบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ร่วมมือกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ประชาชนมีหลักคิด มีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง และสร้างความสงบสุขในสังคม

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายณัฐพล หวังทรัพย์ บรรณาธิการข่าวดิจิทัล ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

 

สำหรับการจัดทำชุดความรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล โดยมีการบูรณการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับกลวิธีและการสังเกตพฤติกรรม ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ รวมทั้งการระมัดระวังการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วย 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามกับรัฐมนตรีกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ใน MOU เรื่อง ความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

 

เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการป้องกันและปราบปรามเหตุดังกล่าวในวงกว้าง

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม บรรณาธิการอำนวยการ สำนักข่าวเนชั่น

 

"ขณะนี้มีความห่วงเรื่องของการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดยเฉพาะการประสานงาน เริ่มจากการแก้ปัญหาภายในประเทศก่อน ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องการใช้ความรุนแรงหรือนำกฎหมายมาบังคับใช้หากไม่มีความจำเป็น" นายกรัฐมนตรี ระบุ

 

"สื่อเครือเนชั่น" รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกฯ "สื่อส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์"

 

logoline