“เนชั่นออนไลน์” รวมหลักธรรมคำสอน “พระธรรมโกศาจารย์” หรือ “พระพุทธทาสภิกขุ” ในวันคล้ายวันครบรอบมรณกาล 8 กรกฎาคม 2565

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เนื่องด้วยวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันครบรอบมรณกาลของ “พระธรรมโกศาจารย์” หรือ “พระพุทธทาสภิกขุ” พระภิกษุสงฆ์ชาวไทยผู้มอบคำสอนทางพุทธศาสนาไว้มากมาย ซึ่งพุทธทาสภิกขุตระหนักว่าธรรมะเหล่านี้คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และพุทธมามกะไม่ว่าจะระดับชั้นใดก็ควรจะได้รับรู้ ได้รับปฏิบัติ และได้รับผลจากธรรมะเหล่านี้

 

ซึ่งถึงแม้จะเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งจึงได้ถ่ายทอดให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจ โดยยังคงเนื้อหาสำคัญไว้ได้อย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องพื้นฐาน เช่น เรื่องการทำงาน และเรื่องการศึกษา ซึ่งคนทั่วไปสามารถนำธรรมะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

 

ทั้งนี้เนชั่นออนไลน์ได้รวมคำสอนบางส่วนของ “พระพุทธทาสภิกขุ”   ไว้ดังนี้

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

 

“ถ้าไม่อดทน ไม่ใจเย็นพอ แม้แต่จะเลือกธรรมะมาใช้ก็ทำไม่ถูก”

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

 

"คนฉลาด  ไม่ใช่แค่ ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จัก "นิ่งอย่างมีสติ" ให้เป็นด้วยต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้มากยิ่งกว่า สิ่งที่ควรพูด”

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

 

“การสังคมใดก็ตาม ต้องประกอบด้วยธรรมะที่เป็นความอดกลั้น อดทน ให้อภัย ไม่ยึดมั่นถือมั่น”

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

“อยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องอาลัยอดีต ไม่ต้องพะวงอนาคต ขอแต่ให้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง ในปัจจุบันก็เพียงพอแล้ว”

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

 

“ผู้ใดที่มีสาเหตุอันควรโกรธแต่ไม่โกรธ ผู้นั้นแหละคือผู้ที่ เอาชนะความโกรธได้อย่างแท้จริง เรียกได้ว่าชนะใจตนเอง"

 

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

 

“ปัญญาเปรียบเหมือนกับความคม สมาธิเปรียบเหมือนกับน้ำหนักหรือกำลัง ถ้ามีแต่ความคมไม่มีกำลังหรือน้ำหนักมันก็ตัดอะไรไม่เข้า”

 

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

“ชีวิตที่ดีที่สุด คือ..สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์”

 

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

“รู้จักฝึกฝนจิตให้ชนะกิเลสเราเป็นตัวกู-ของกู มานานแล้วต้องตีตัวออกห่างจากตัวกู-ของกูเสียบ้างเป็นขบถต่อตัวกู-ของกูคือไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสประเภท ตัวกู-ของกู อีกต่อไป”

 

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

“ถ้าตัวเองไม่พาตัวเองไปดีแล้วก็ไม่มีผู้อื่นใดจะสามารถนำตนไปได้ดีอย่างแน่นอน”

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

“คนจำนวนมากทำบุญเพื่อให้ตนดีใจ แต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ใจตนดี”

 

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

“เมื่อขาดศีลธรรมแล้ว ความเจริญก็คือนรก”

 

 

รวมคำสอน “พระพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวันครบรอบมรณกาล

“ความเห็นที่แตกต่างกันนั้น ไม่ควรจะเอามาเป็นสาเหตุสำหรับทำลายกัน”

 

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด