svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ที่ประชุมเหล่าทัพ หนุนเจรจาสันติ ปม MiG 29 รุกน่านฟ้าไทย ทอ.แจงแผนซื้อ F-35

06 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ เห็นชอบยึดมั่นเคารพอธิปไตย หนุนทุกฝ่ายเจรจาแก้ไขด้วยสันติวิธี หลังเกิดกรณี เครื่องบิน MiG 29 เมียนมา รุกน่านฟ้าไทย ด้าน ทอ. แจงแผนซื้อ F-35 ล่องหน สมรรถนะสูง

วันนี้ (6 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุม

 

โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของแต่ละเหล่าทัพ โดยกองทัพไทย มีการร่วมกันวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค และหารือแนวทางดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ซึ่งจะต้องให้ประสานสอดคล้องในทุกระดับ ยึดมั่นการเคารพในหลักการอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน สนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามในการเจรจาแก้ไขสถานการณ์โดยสันติวิธี และสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ 

 

ยึดมั่นในความเป็นแกนกลางของอาเซียน สร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกัน มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อย่างสมดุล อีกทั้งดำรงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศในทุกสถานการณ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหา  

 

ที่ประชุมเหล่าทัพ หนุนเจรจาสันติ ปม MiG 29 รุกน่านฟ้าไทย ทอ.แจงแผนซื้อ F-35
 

ขณะที่ กองทัพอากาศ ได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านการปฏิบัติการแบบหลายมิติ (Muti-Domain Operation : MDO) เครื่องบินรบ ยุคที่ 5 Generation 5 , UCAV และระบบป้องกันภัยทางอากาศขึ้นตามลำดับความสำคัญ เพื่อรองรับการปฏิบัติการแบบหลายมิติ โครงการการจัดหาเครื่องบินรบ ยุคที่ 5 Generation 5 หรือ F-35A ที่มีขีดความสามารถล่องหนในพื้นที่การรบ (Stealth) และมีสมรรถนะสูง อีกทั้งได้พิจารณาศึกษา UCAV และระบบป้องกันภัยทางอากาศ (GBAD) ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ถูกบรรจุเป็นโครงการที่จะจัดหาในอนาคต เพื่อรองรับการปฏิบัติการในการสนับสนุนกองทัพบก กองทัพเรือ และการปฏิบัติการร่วม เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศคุณภาพ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ และเคียงข้างประชาชนสืบไป 

 

 

เครื่องบินรบ F-35

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้นำระบบเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 2 มิติ ได้แก่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ด้านความปลอดภัยมาใช้ และการนำระบบกล้องวงจรปิดแบบราคาประหยัด มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยจะขยายโครงการฯ ทั้งสองมิติไปยังทุกจังหวัดในอนาคต

 

ที่ประชุมเหล่าทัพ หนุนเจรจาสันติ ปม MiG 29 รุกน่านฟ้าไทย ทอ.แจงแผนซื้อ F-35

logoline