svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

นศ.นิติศาสตร์เปิดแคมเปนให้ นศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นคณบดีคนนอก

06 กรกฎาคม 2565

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดแคมเปนสอบถามความคิดเห็นค้านคณบดีคนนอก หวั่นส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและความเชื่อมั่น ชี้ ต้องการคณบดีที่เป็นคนภายในเชื่อบริหารงานด้วยความเข้าใจในความเป็นนิติศาสตร์

6 กรกฎาคม 2565 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักศึกษาออกมาติดป้ายไม่เห็นด้วยกับกระบวนการสรรหาคณบดี  คณะนิติศาสตร์ มีข้อความ “ทวงคืนจิตวิญญาณ ความเป็นคณะนิติศาสตร์”  “ตามหาจิตวิญญาณคณะที่ถูกอำนาจฉ้อฉลไป”    และติดป้ายให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต้องการคณบดีคนนอกหรือไม่  
นางสาวชนัญชิดา  ศรีสอน   นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  ทราบว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดี มาก่อนเข้ามารับตำแหน่งนายกสโมสร แต่หลังจากที่มหาวิทยาลัยเปิดเทอม และเปิดให้มีการเรียนแบบออนไซด์ กลับพบว่าการคัดสรรคณบดียังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้เกิดความสงสัยถึงกระบวนการสรรหาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร มีปัญหาติดขัด ในประเด็นใด และมาทราบภายหลังว่า การดำเนินการแต่งตั้งคณบดีนิติศาสตร์ จะคัดสรรคบุคคลภายนอกคณะจากต่างวิชาชีพเข้ามาเป็นผู้บริหาร     จึงไม่เข้าใจว่าทำไมทางผู้มีอำนาจคัดสรรจึงไม่สรรหาบุคคลภายในคณะที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจมาเป็นคณบดี นอกจากนี้ยังกังวลว่า การไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณบดีที่เป็นบุคคลภายใน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นกับนักศึกษาที่เรียนจบออกไปด้วย 

นศ.นิติศาสตร์เปิดแคมเปนให้ นศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นคณบดีคนนอก

“สำหรับการติดป้ายถือเป็นการออกมาเรียกร้องในนามตัวแทนนักศึกษา ที่ต้องการให้ผู้บริหารออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นรักษาการคณบดี กระบวนการการสรรหาที่ไม่มีความชัดเจน   อีกทั้งนักศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดสรรหรือรับรู้ จึงมองว่าการคัดสรรมีการปิดบังข้อมูล ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเพิ่งเปิดให้มีการเรียนการสอน หลังจากที่ปิดเพราะสถานการณ์โควิดไปนานกว่า 2 ปี  การไม่มีผู้บริหารที่เป็นที่ยอมรับจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนได้ จึงต้องการให้บุคคลที่มีอำนาจออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว”นางสาวชนัญชิดา  กล่าว 

ด้านนายอนุชิต  ปัสสาสุ นักวิชาการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  กระบวนการคัดสรรคณบดี คณะนิติศาสตร์ ถือว่าสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับบุคลากร นักศึกษาเป็นอย่างมาก  มีการเลื่อนมาการคัดสรร 3 ครั้งแล้ว โดยประเด็นที่ทำให้เกิดความสงสัย คือรายชื่ออาจารย์ที่ถูกเสนอชื่อคณบดีหายไป  ทำให้การคัดสรรคณบดีถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

นศ.นิติศาสตร์เปิดแคมเปนให้ นศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นคณบดีคนนอก

“การเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้เกิดสุญญากาศก้านการบริหาร   ประเด็นที่ทำใหหลายคนตั้งคำถาม คือ ไม่มีการชี้แจงเหตุผลในการเลื่อนการคัดสรร วันนี้เราเปิดเรียนแล้ว  เราจึงมองว่ากระบวนการสรรหาต้องแล้วเสร็จ เพราะมีหลายประเด็นที่ต้องเดินหน้าต่อ ทั้งเรื่องการเรียนการสอน การบริหารงาน งานวิชาการ  ซึ่งมองว่าบุคคลที่จะเข้ามาบริหารงานได้ดี คือบุคลากรในคณะนิติศาสตร์  เพราะจะเข้าใจบริบทของความเป็นนิติศาสตร์ วันนี้รักษาการคณบดีเป็นคนนอกคณะ ที่มีการใช้อำนาจในการแต่งตั้งเข้ามา ซึ่งไม่มีความเข้าใจในการบริหารงานคณะที่จะนำพานักศึกษาไปสู่เส้นทางวิชาชีพ เชื่อว่า หายังเกิดช่องว่าง เกิดความเคลือบแคลง จะกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคณะนิติศาสตร์อย่างแน่นอน”  นายอนุชิต  กล่าว

สำหรับการร้องเรียนกระบวนการสรรหาคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  โดยมีข้อร้องเรียน คือ  ตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการสรรหาคณบดี  การแต่งตั้งบุคลากรที่ไม่ได้สังกัด คณะนิติศาสตร์มาเป็นผู้บริหาร  ให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีสิทธิรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา   และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจง เรื่องการขยายเวลา กระบวนการสรรหาออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

ข่าว/ภาพ กวินทรา  ใจซื่อ  ศูนย์ข่าวเนชั่นอีสาน  สำนักข่าวเนชั่น

นศ.นิติศาสตร์เปิดแคมเปนให้ นศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นคณบดีคนนอก