svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

รัสเซียเล็งบังคับภาคธุรกิจสนับสนุนสงคราม

06 กรกฎาคม 2565

สภารัสเซียผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายสองฉบับที่ให้อำนาจรัฐบาลบังคับให้ธุรกิจเอกชนจัดหาสินค้าให้กับกองทัพและสั่งให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซียในยูเครน

รัสเซียเล็งบังคับภาคธุรกิจสนับสนุนสงคราม

 

ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับผ่านความเห็นชอบในการแปรญัตติรอบแรกของสภาดูมาหรือสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอังคาร หลังจากรองนายกรัฐมนตรียูริ บอริซอฟ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อสร้างหลักประกันว่า กองทัพจะมีอาวุธและเครื่องกระสุนเพียงพอสำหรับปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุตสาหกรรมทางทหาร และเนื่องจากชาติตะวันตกทยอยเสริมกำลังทหารใกล้ชายแดนรัสเซีย เพิ่มมาตรการคว่ำบาตร และเพิ่มอาวุธให้ยูเครน จึงไม่อาจมองข้ามความสำคัญของการผ่านร่างกฎหมายด้านมาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงภาวะสงคราม

 

ร่างกฎหมายฉบับแรกกำหนดบังคับใช้มาตรการพิเศษทางเศรษฐกิจระหว่างการปฏิบัติการทางทหาร ที่กำหนดบริษัทต้องจัดหาสินค้าและบริการให้กองทัพ และร่างกฎหมายฉบับที่สองจะแก้ไขกฎระเบียบด้านแรงงานเพื่อให้สิทธิรัฐบาลสามารถกำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดในบางบริษัทได้ โดยพนักงานในบริษัทที่ต้องจัดหาสินค้าให้กองทัพอาจถูกบังคับทำให้ทำงานช่วงกลางคืน วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุด ราชการ โดยไม่มีลาพักร้อนประจำปี

 

รัสเซียเล็งบังคับภาคธุรกิจสนับสนุนสงคราม

 

 

รัสเซียเล็งบังคับภาคธุรกิจสนับสนุนสงคราม

 

แต่ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับยังต้องรอการแปรญัตติอีก 2 ครั้ง รวมถึงการลงมติในวุฒิสภา และการลงนามจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินเพื่อให้มีผลบังคับใช้

 

รัสเซียเล็งบังคับภาคธุรกิจสนับสนุนสงคราม

 

รัสเซียส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการโจมตีในยูเครนตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. โดยตั้งเป้าจะยึดกรุงเคียฟแต่ไม่สำเร็จ และสูญเสียกำลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างมาก ขณะที่กำลังมีความคืบหน้าของการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อสามารถยึดแคว้นลูกานสก์ได้เสร็จสิ้นเมื่อวันอาทิตย์

 

รัสเซียเล็งบังคับภาคธุรกิจสนับสนุนสงคราม