svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน ซื้อ 3BB ยึดเจ้าบรอดแบนด์

04 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ADVANC ทุ่มงบ 32,420 ล้านบาท ซื้อ TTTBB สัดส่วน 99.87% และซื้อ JASIF อีก 19% จากกลุ่ม JAS เดินหน้ารุกอินเทอร์เน็ตบ้าน และโครงข่ายไฟเบอร์ คาดปิดดีล Q1/66 ใช้เงินจากกระแสเงินสด และเงินกู้แบงก์

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เข้าซื้อหุ้นใน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.87% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ACU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มาซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน ซื้อ 3BB ยึดเจ้าบรอดแบนด์

และ จะเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 19.00% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท

รวมทั้งสองธุรกรรม คือ ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน ซื้อ 3BB ยึดเจ้าบรอดแบนด์

AWN ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 ก.ค.เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) โดยจะขออนุญาตการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1/66

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADVANC กล่าวว่า การลงทุนขยายธุรกิจในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านสายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น สามารถขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่ เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดี อีกทั้งจะช่วยให้การพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็น ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างโอกาสแก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็น ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้วการลงทุนนี้ จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า สังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มเติม จึงมีแผนจะใช้เงินกู้ยืมสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้รวมถึงยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธิ ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นมีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ TTTBB มีบริษัทย่อย คือ TTTI และ INC และจะได้มาซึ่งบริษัทย่อย 3BB โดย TTTBB ถือหุ้นอยู่ใน

(1) TTTI 99.99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจาก กสทช. โดยมีธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ซึ่งเน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ตและ Solution แก่ลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ TTTBB ร่วมมือกับ 3BB ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

(2) INC 99.99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ธุรกิจหลักคือ การพัฒนา จำหน่ายหรือให้บริการซอฟท์แวร์ประเภทต่างๆ และระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

(3) 3BB 100.00% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้บริการ Domain Name เว็บไซต์www.3bb.co.th

TTTBB เป็นผู้ให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi speed Internet) หรือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Broadband Internet) โดย TTTBB เลือกใช้เทคโนโลยี FTTx เป็นหลักในการให้บริการ โดยเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายของบริษัทผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง สามารถให้บริการรับ-ส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงถึง 10 Gbps ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโครงข่ายไร้สายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความเร็วที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน TTTBB ร่วมกับ TTTI ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อทางการค้าว่า 3BB ซึ่งปัจจุบันให้บริการความเร็วสูงถึง 1,000 Mbps หรือ 1 Gbps

TTTBB เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัล เป็นบริการวงจรเช่าแบบดิจิทัลความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล ทั้งบริการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่างจุดต่อจุด (point-to-point) หรือจุดต่อหลายจุด (point-to-multipoint) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol หรือ IP)

พร้อมด้วยบริการโครงข่ายเสมือนเฉพาะกลุ่ม Virtual Private Network (VPN) ซึ่งให้ความปลอดภัยและสามารควบคุมคุณภาพของวงจรสื่อสารได้เป็นอย่างดี เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีของโครงข่ายที่ทันสมัย และพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ TTTBB สามารถให้บริการวงจรเช่าแบบดิจิทัลความเร็วสูงได้โดยมีความเร็วสูงถึง 100 Gbps ทำให้สามารถรองรับความต้องการของ ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมที่มีความต้องการเช่าใช้โครงข่ายดิจิตอล

นอกจากนี้ TTTBB เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ Digital Signal เป็นสื่อในการนำพาสัญญาณเสียงโทรศัพท์กับข้อมูลไปในเวลาเดียวกันผ่านชุมสายระบบ Next Genearation Network (NGN) ซึ่งเป็นชุมสายที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล หรือ IP ทั้งหมด การนำระบบนี้มาใช้จะทำให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์สามารถได้รับบริการที่มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิมสามารถให้บริการเสริมต่างๆ เช่น การแสดงเลขหมาย การจัดประชุมสามสายโทรศัพท์วิดีโอ และเสียงเพลงรอสาย เป็นต้น

logoline