svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

มทร.อีสาน โชว์รถไฟฟ้าต้นแบบดันขอนแก่นเมืองนวัตกรรมขนส่งไร้น้ำมัน

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจับมือบริษัท ช.ทวี เปิดตัวรถรางไฟฟ้าแอลอาร์ที และบัสไฟฟ้า ที่เน้นการสร้างจากวัสดุและฝีมือคนไทย พร้อมผลักดันขอนแก่นให้เป็นต้นแบบเมืองนวัตกรรมระบบราง

 3 กรกฎาคม 565   ที่อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ หรือ เดปโป ตั้งอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้โชว์นวัตกรรมระบบขนส่งที่เป็นผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีทั้งรถรางไฟฟ้าแอลอาร์ทีต้นแบบ และรถบัสไฟฟ้า ที่เป็นฝีมือการออกแบบและผลิตโดยคนไทย

มทร.อีสาน โชว์รถไฟฟ้าต้นแบบดันขอนแก่นเมืองนวัตกรรมขนส่งไร้น้ำมัน
 

มทร.อีสาน โชว์รถไฟฟ้าต้นแบบดันขอนแก่นเมืองนวัตกรรมขนส่งไร้น้ำมัน

สำหรับรถบัสไฟฟ้า ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ หัวหน้าโครงการวิจัย  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  กล่าวว่า รถบัสไฟฟ้าคันนี้ เป็นผลงานการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ต้องการให้การสนับสนุนนักวิจัยได้สร้างผลงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   และต่อยอดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายการเดินทางในเขตเมือง หันมาใช้บริการรถสาธารณะ ลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองและช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยฝีมือคนไทย  
“รถบัสไฟฟ้าคันนี้เป็นไมโครซิตี้บัสชนิดพื้นต่ำ ระบบกักเก็บพลังงานเป็นแบบไฮบริด  จึงทำให้สามารถทำระยะทางได้มากกว่าการใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว  จากการทดสอบเป็นไปตามที่ทางคณะวิจัยได้ออกแบบไว้ คือ ทดสอบเส้นทางวงแหวนรอบเมือง   สามารถทำความเร็วได้ที่ 250-300 กิโลเมตรต่อการชาร์ท 1ครั้ง  โดยรถบัสไฟฟ้าคันนี้ถูกออกแบบให้ใช้บริการขนส่งในเขตเมือง เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆทั้งสนามบิน  บขส. ข้อดีคือไม่มีเครื่องยนต์ จึงทำให้ไม่มีมลพิษ  บรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 30 คนต่อ 1 เที่ยว มีการออกแบบประตูให้มีขนาดกว้าง   มีทางลาดให้สะดวกกับการขึ้นลงของผู้โดยสารทุกคน”   ดร.ไพวรรณ กล่าว

มทร.อีสาน โชว์รถไฟฟ้าต้นแบบดันขอนแก่นเมืองนวัตกรรมขนส่งไร้น้ำมัน

มทร.อีสาน โชว์รถไฟฟ้าต้นแบบดันขอนแก่นเมืองนวัตกรรมขนส่งไร้น้ำมัน ด้าน ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบขนส่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  มีอาคารปฎิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ หรือที่เรียกว่า เดปโป เป็นอาคารเรียนที่รวมแหล่งความรู้ระบบขนส่ง ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   จุดประกายให้เกิดการสร้างระบบขนส่งแบบรางเป็นการเดินรถไฟฟ้า ที่ใช้เป็นโมเดลทางธุรกิจของจังหวัดขอนแก่น ต่อยอดมาเป็นรถรางไฟฟ้าแอลอาร์ที ที่ใช้ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรีในการเดินรถ ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ โดยฝีมือคนไทย  ออกแบบและผลิตในอีสาน โดยได้รับการสนับสนนุงบประมาณณจากรัฐบาลไปแล้วกว่า 130 ล้านบาท  พร้อมผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมระบบรางขึ้น ถือเป็นการยกระดับ รวมถึงทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ขึ้นในระยะยาวด้วย 

ข่าว/ภาพ กวินทรา  ใจซื่อ  ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน สำนักข่าวเนชั่น 

มทร.อีสาน โชว์รถไฟฟ้าต้นแบบดันขอนแก่นเมืองนวัตกรรมขนส่งไร้น้ำมัน