"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจพบส่วนใหญ่เห็นด้วย กทม. ไฟเขียว 7 สถานที่ จัดการชุมนุม ชี้ ไม่สร้างความเดือดร้อน กีดขวางจราจร แนะผู้ว่าฯ ชัชชาติ ดำเนินการตามกฎหมาย หากพบฝ่าฝืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 กรกฎาคม 2565 "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “กทม. ไฟเขียว 7 สถานที่ จัดการชุมนุมได้” โดยเป็นการสำรวจ จากคนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง โดยระบุว่า

 1. เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำสั่งผู้ว่าฯ กทม. ในการจัดให้มีสถานที่ใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

 

 • ร้อยละ 54.89 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการจัดระเบียบให้การชุมนุมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไม่กีดขวางการจราจร และเจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงออกทางความคิดได้
 • รองลงมา ร้อยละ 29.16 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ทำให้การชุมนุมเป็นระเบียบ ไม่วุ่นวาย เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและควบคุมได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
 • ร้อยละ 9.16 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ทำให้เกิดการชุมนุมบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท และความขัดแย้งในสังคม
 • ร้อยละ 6.71 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ การชุมนุมสร้างความวุ่นวาย ทำให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน กังวลว่าเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า กังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากการชุมนุม
 • และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผย คนกรุงเห็นด้วย กทม.เปิด 7 จุดชุมนุม แนะ ชัชชาติ ฝ่าฝืนต้องเอาผิด

2. สิ่งที่ผู้ว่าฯ กทม. ควรดำเนินการ หากมีการชุมนุมที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ แต่ไปอยู่บนท้องถนนแทน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง                                      

 

 • ร้อยละ 40.08 ระบุว่า ไม่อำนวยความสะดวกในการชุมนุม (เช่น ไม่จัดห้องน้ำให้) และดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ชุมนุม
 • รองลงมา ร้อยละ 36.79 ระบุว่า อำนวยความสะดวกในการชุมนุมเหมือนเดิม
 • ร้อยละ 22.44 ระบุว่า ไม่อำนวยความสะดวกในการชุมนุม (เช่น ไม่จัดห้องน้ำให้) เท่านั้น
 • และร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผย คนกรุงเห็นด้วย กทม.เปิด 7 จุดชุมนุม แนะ ชัชชาติ ฝ่าฝืนต้องเอาผิด

3. ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ กทม. ในการควบคุมการชุมนุมในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามประกาศ กทม. เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ พบว่า ตัวอย่าง

 

 • ร้อยละ 36.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น รองลงมา
 • ร้อยละ 26.26 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น
 • ร้อยละ 22.60 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก
 • ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย
 • และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด