นายกรัฐมนตรีของอังกฤษมองว่าจีนไม่ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะเคารพสิทธิและเสรีภาพของชาวฮ่องกง หลังจากที่อังกฤษส่งฮ่องกงคืนให้กับจีนเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ซึ่งอังกฤษจะพยายามทำทุกอย่างให้จีนรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ บอกว่าอังกฤษจะพยายามทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้จีนรักษาสัญญาที่ให้ไว้ตอนส่งคืนฮ่องกงเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ว่าจีนจะเคารพและปกป้องประชาธิปไตยของฮ่องกงด้วยการปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ ซึ่งจอห์นสันมองว่าที่ผ่านมา จีนยังไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้

นายกฯ อังกฤษมองจีนไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้หลังส่งคืนฮ่องกง

จอห์นสัน ได้โพสต์วิดีโอลงโซเชียลมีเดีย กล่าวว่า 'เนื่องในวาระส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนครบรอบ 25 ปี ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา จีนไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ มีการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งคุกคามสิทธิและเสรีภาพของชาวฮ่องกง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและความเจริญของฮ่องกงด้วย ซึ่งอังกฤษต้องการเห็นฮ่องกงปกครองโดยคนฮ่องกง เพื่อคนฮ่องกงอย่างแม้จริง'

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนได้ตอบโต้การแสดงความคิดเห็นของอังกฤษ ด้วยการบอกว่าอังกฤษไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของฮ่องกง และควรเลิกคิดว่าตัวเองยังเป็นเจ้าอาณานิคม เพราะฮ่องกงก็ถูกส่งมอบคืนให้กับจีนมาตั้งนานแล้ว

นายกฯ อังกฤษมองจีนไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้หลังส่งคืนฮ่องกง

ฮ่องกงเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษตั้งแต่ปี 1841 ถึงปี 1997 เป็นเวลารวมกันถึง 156 ปี ซึ่งเป็นผลมาจาการที่จีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นเมื่อปี 1839 ทำให้จีนต้องยกเกาะฮ่องกง และพื้นที่บนคาบสมุทรเกาลูนให้แก่อังกฤษ ต่อมาอังกฤษตกลงที่จะเช่าดินแดนรอบๆ ฮ่องกงเพิ่มเติม ซึ่งก็เป็นอาณาเขตฮ่องกงแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ โดยจะเช่าเป็นเวลา 99 ปี ซึ่งก็ทำให้ฮ่องกงได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา กฎหมาย และระบบราชการที่เหมือนกับอังกฤษ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ขณะที่จีนปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก

ดังนั้น ตอนที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนในปี 1997 จึงมีการตกลงกันว่าจีนจะไม่เข้ามาแทรกแซงนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจของฮ่องกงเป็นเวลา 50 ปี แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายอย่างในฮ่องกง โดยเฉพาะกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงมากขึ้น โดยชาวฮ่องกงอาจถูกจับกุมได้ หากมีการเคลื่อนไหวต่อต้านจีน หรือวิพากษวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลจีน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด