svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

สงขลาเปิดจุดเช็คอินโรงสีแดงเมืองเก่าในมุมมองใหม่

30 มิถุนายน 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดพื้นที่ “นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่า ณ โรงสีแดง” สนับสนุนการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ในย่านเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง เป็นแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่

วันนี้(30 มิถุนายน 65) ที่ โรงสีแดงหับโห้หิ้น ถนนนครนอก จ.สงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดพื้นที่นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่า ณ โรงสีแดง” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอิน สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่นิทรรศการฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจุดท่องเที่ยว ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น 

รองผู้ว่าฯ สงขลาเปิดนิทรรศการโรงสีแดง

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดทำ “นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่า ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น” ดังกล่าว นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาที่มีคุณค่าแล้ว ยังเป็นจุด CHECK IN ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองสงขลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงคุณค่าในระดับประเทศและระดับโลกด้วย 

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


ด้านนายรังษี รัตนปราการ นายกสมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เปิดเผยด้วยว่า การนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลกเป็นเรื่องใหญ่ทางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมไม่สามารถจะทำคนเดียวได้เพราะเป็นงานระดับประเทศแต่เราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

นายรังษี รัตนปราการ นายกสมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

เปิดนิทรรศการการเรียนรู้โรงสีแดง

ทั้งนี้ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม นับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการสงขลาสู่มรดกโลก  และได้จัดกิจกรรมการเปิดพื้นที่นิทรรศการฯ  เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองสงขลา  และร่วม CHECK IN ไว้เป็นที่ระลึก จะช่วยขยายการรับรู้ไปยังสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลา ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าพร้อมที่จะก้าวสู่เมืองมรดกโลกในอนาคต.

ขับเคลื่อนสงขลาสู้เมืองมรดกโลก

 

ภาพ/ข่าว : วิกันดา ขันธ์แก้ว สำนักข่าวเนชั่น