svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“สุวัจน์”ชู เกษตร-อาหาร-ท่องเที่ยว- ซอฟท์พาวเวอร์ ฟื้นเศรษฐกิจไทย

29 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“สุวัจน์ ชี้แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจควรใช้จุดแข็งของประเทศ ซอฟท์พาวเวอร์ เกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และ ศิลปะ ดนตรี ต่อยอดสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่บลูพอร์ต หัวหิน นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี "Durian Buffet Festival 2022 " โดยกล่าวว่า จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครน ทั้งปัญหาน้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้นแนวการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ควรใช้จุดแข็งของประเทศ คือ เรื่องสินค้าเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และ ศิลปะ เรียกว่า Soft Power (ซอฟท์พาวเวอร์) ของประเทศ หากนำมาต่อยอดสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไป และฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

 

“วันนี้ เราต้องสู้กับวิกฤต เราต้องชนะวิกฤตให้ได้และอะไรที่จะเป็นจุดแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่จะสร้างความยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ให้พี่น้องประชาชน ถ้ามองประเทศไทย เรามีจุดแข็ง 4 เรื่อง 1.เป็นประเทศเกษตร 2.เป็นประเทศอาหาร 3.เป็นประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเราเรียกว่า ซอฟพาวเวอร์ และ 4.เป็นเมืองท่องเที่ยวของโลก เป็นสิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา ซึ่งเป็นธรรมชาติและบรรพบุรุษสร้างไว้ให้ ไม่มีใครแย่งเราไปได้ เหมือนที่เค้าเรียกว่า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”

 

 

“สุวัจน์”ชู เกษตร-อาหาร-ท่องเที่ยว- ซอฟท์พาวเวอร์ ฟื้นเศรษฐกิจไทย

“สุวัจน์”ชู เกษตร-อาหาร-ท่องเที่ยว- ซอฟท์พาวเวอร์ ฟื้นเศรษฐกิจไทย

นายสุวัจน์ ย้ำว่าเมืองไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ข้าว อ้อย ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด สิ่งต่าง ๆ เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ และวิธีดีที่สุดที่จะสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน คือ หยิบสิ่งเหล่านี้ เพื่อมาสร้าง มาทำกันอย่างจริง ๆ ในการที่จะใช้เทคโนโลยี และสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความหลากต่าง ๆ

 

อย่างวันนี้ เราหยิบเพื่อส่งเสริมทุเรียน เพราะจีดีพีเรา 16 ล้านล้านบาท ปีที่แล้วปีเดียวเราส่งออกสินค้าผลไม้ เงาะ ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด 2 แสนล้าน เราส่งออกข้าว 6 ล้านตัน 1 แสนล้าน ซึ่งปีนี้เราส่งทุเรียนไปจีนไม่ต่ำกว่าแสนล้าน ผลไม้เราเป็นที่รู้จัก และเป็นรายได้ส่งออกที่ดีต่อจีดีพี

 

ถ้าเราสามารถหยิบสิ่งเราเหล่านี้แล้วมาต่อยอดมาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อะไรที่เป็นจุดแข็งต้องเหยียบคันเร่งเลย จุดแข็งของประเทศคือ ความเป็นเมืองเกษตร เป็นเมืองอาหาร ความเป็นเมืองซอฟท์พาวเวอร์ เป็นเมืองท่องเที่ยว ถ้าทั้งสี่ข้อนี้เชื่อมโยงกันหมดให้เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ จะทำให้เราฝ่าวิกฤตไปได้ เมืองไทยจะยิ่งใหญ่และยั่งยืน 

 

“เรามีอนาคตขอให้เรา มีความคิดเห็นตรงกัน ช่วยกันรักษาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้ เหมือนกิจกรรมวันนี้ เป็นการต่อยอดจุดแข็งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่เกิดขึ้นที่เมืองหัวหิน ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดของเมืองไทยมีจุดแข็งเพียงแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาหยิบยกขึ้นมาให่เห็นทุกภาคส่วนช่วยกันทำอันนี้ก็คือการกอบกู้วิกฤตของประเทศ” นายสุวัจน์ กล่าว
 

 

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี

นายสุวัจน์ กล่าวว่าวันนี้เราเดินมาถูกทางในการโปรโมทเมืองหัวหินให้มีจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวโดยหยิบเอาอาหารดี ๆ วัฒนธรรมดี ๆ ศิลปะดี ๆ ดนตรีดี ๆ ถือว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ให้มีจุดขายด้วยการส่งเสริมเรื่องทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ ที่มีเอกลักษณ์จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ทำให้เนื้อดีละเอียด หนา ไม่เละ หวาน อร่อยกินไม่แรง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกษตรจังหวัดได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่งถ้าทั่วโลกต้องการกินทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ต้องมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 

การจัดกิจกรรม "Durian Buffet Festival 2022" ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างเมืองหัวหินให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้แนวคิด สร้างความแข็งแรงให้แก่ทุเรียนสายพันธุ์ตะนาวศรีคีรีขันธ์  โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทอง สายพันธุ์ป่าละอู ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ใน ป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ทุเรียนเป็นจุดขาย มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหัวหินมากขึ้น

 

ทั้งนี้ จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีพื้นที่ปลูกทุเรียนใน 8 อำเภอ มีการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ส่งออก ปี 2564 ส่งออกทุเรียนแสนกว่าล้าน ส่งออกผลไม้ไทยสองแสนกว่าล้าน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้า เพิ่มมูลค่าการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอ้อม

 

ภายในการจัดงาน "Durian Buffet Festival 2022" ได้จัดประกวดคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองป่าละอู ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตรจาก เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังมีกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทย พร้อมชมลีลาที่สนุกสนานของผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งกินทุเรียนสำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท, การออกร้านจำหน่ายผลไม้และทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกและสวนที่มีคุณภาพ  อาทิ ทุเรียนพันธุ์ป่าละอู ก้านยาว พวงมณี

 

สำหรับงาน"Durian Buffet Festival 2022 " ณ ลานเดอะสแควร์ ด้านหน้าบลูพอร์ต หัวหิน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 งานนี้คนรักทุเรียนต้องห้ามพลาด มาร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรกรไทย

 

 

“สุวัจน์”ชู เกษตร-อาหาร-ท่องเที่ยว- ซอฟท์พาวเวอร์ ฟื้นเศรษฐกิจไทย

“สุวัจน์”ชู เกษตร-อาหาร-ท่องเที่ยว- ซอฟท์พาวเวอร์ ฟื้นเศรษฐกิจไทย

“สุวัจน์”ชู เกษตร-อาหาร-ท่องเที่ยว- ซอฟท์พาวเวอร์ ฟื้นเศรษฐกิจไทย

logoline