svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นิพนธ์" เปิดเวทีระดมความเห็น ยกอ.นาหม่อม จ.สงขลา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

26 มิถุนายน 2565

นิพนธ์ บุญญามณี เปิดเวที "นำอ.นาหม่อม จ.สงขลา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระดมผู้บริหารท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในการประชุมเปิดเวทีระดมรับฟังความคิดเห็นอำเภอนาหม่อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายโชค กิจฉาโณ หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม

 

"นิพนธ์" เปิดเวทีระดมความเห็น ยกอ.นาหม่อม จ.สงขลา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ร่วมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมยศ พลายด้วง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 สงขลา นายบำรุง พรหมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรั่ง ร้อยเอกสุวิทย์ แก้วพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  นายกิตติ ไชยกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม นายประมวล แก้วชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร  และคณะกรรมการสาขาพรรคเข้าร่วมประชุมระดมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุม โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สืบเนื่องด้วยการประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพี่น้องประชาชน ได้จัดตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว

 

"นิพนธ์" เปิดเวทีระดมความเห็น ยกอ.นาหม่อม จ.สงขลา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

วันนี้คณะกรรมการสาขาพรรค ร่วมกับคณะทำงานของ นายสมยศ พลายด้วง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดตั้งแกนนำระดับตำบล  แกนนำระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอนาหม่อม เพื่อที่จะทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
สาขาพรรคและพรรคประชาธิปัตย์

 

วันนี้จึงได้มีการจัดประชุมเวทีระดมความคิดนำอำเภอนาหม่อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้เป็นแกนนำระดับหมู่บ้านอำเภอนาหม่อม จำนวน 600 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดังนี้

 

"นิพนธ์" เปิดเวทีระดมความเห็น ยกอ.นาหม่อม จ.สงขลา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


1.เพื่อให้แกนนำแต่ละหมู่บ้านในอำเภอนาหม่อมได้รู้จักกับคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต3 จังหวัดสงขลา


2. เพื่อให้แกนนำแต่ละหมู่บ้านในอำเภอนาหม่อมได้รู้จักกับ นายสมยศ พลายด้วง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์


3. เพื่อให้แกนนำแต่ละหมู่บ้านในอำเภอนาหม่อมได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ต่อคณะกรรมการสาขาพรรค และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคประชาธิปัตย์