svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ชาวสวนทุเรียนพิษณุโลก รวมใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ

26 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พิษณุโลก - อ.นครไทย ระดมน้ำใจชาวสวนทุเรียนกว่า 200 ราย ร่วมบริจาค 2,000 กิโลกรัม ออกจำหน่าย ก.ก.ละ 130 บาท เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ

26 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดชุมชนตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วานนี้( 25 มิ.ย.) นายนรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด “มหกรรมทุเรียนบุญ สมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน แบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform :TPMAP) โดยกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ได้แก่ คนที่อยู่ในครัวเรือน จปฐ.( ที่ตกเกณฑ์ดัชนี MPI ตกเงื่อนไขใดเงื่อนไข 1 ใน 17 ข้อ และเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอำเภอนครไทย มีจำนวน 1,966 ราย

ชาวสวนทุเรียนพิษณุโลก รวมใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ชาวสวนทุเรียนพิษณุโลก รวมใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีนโยบายให้ทุกอำเภอให้ความช่วยเหลือ กลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อนำรายได้ มาช่วยเหลือ ประกอบกับอำเภอนครไทย มีพื้นที่ปลูกทุเรียน ประมาณ 1,000 กว่าไร่ มีเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จำนวน 200 กว่าราย โดยปลูกมากที่ ตำบลบ้านแยง ตำบลห้วยเฮี้ย ตำบลหนองกะท้าว ซึ่งทุเรียนในพื้นที่ อำเภอนครไทย จะมี รสชาติหวานมัน ไม่หวานแหลม เนื้อแห้ง เหนียว เนียนละเอียด นุ่มละมุน

 

นอกจากนี้ยังมีการประมูลทุเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผู้ที่เสนอราคาประมูลสูงสุด คือ นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าของ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ในราคา 10,500 บาท และได้รับมอบจากทุเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำหรับยอดการประมูลทุเรียนทั้งสิ้น รวม 110,000 บาท

ผู้ว่าฯมอบทุเรียนให้กับผู้ชนะการประมูล

อำเภอนครไทย ได้ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ จึงกำหนดจัดงาน “มหกรรมทุเรียนบุญ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการระดมทุนไปให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในระบบ และ นอกระบบ TP-MAP ของอำเภอนครไทย 2) เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในสังคม 3) เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนอำเภอนครไทย ให้รู้จักกัน อย่างแพร่หลายในชื่อ “ทุเรียนกำเนิดไทย”

 

การจัดงาน มีการขอรับบริจาคทุเรียนจากชาวสวนทุเรียน ในพื้นที่ นำมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 130 บาท มีการคัดทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม เพื่อนำมาประมูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ บริจาคทุเรียนเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ประมาณ 2 ตัน หรือ 2,000 กิโลกรัม ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายและประมูลทุเรียนในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ทั้งในและนอกระบบ TPMAP อำเภอนครไทย

มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี  รายงาน

ชาวสวนทุเรียนพิษณุโลก รวมใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ชาวสวนทุเรียนพิษณุโลก รวมใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ชาวสวนทุเรียนพิษณุโลก รวมใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

logoline