"กทม." ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตรวจสอบรายละเอียดสวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ กิจการ-กิจกรรมอนุญาตให้เปิด ได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มิถุนายน 2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. โดย คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อคลายล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19

 

สำหรับประกาศดังกล่าว ณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร 3 ฉบับ ประกอบด้วย

 • ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53)
 • ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
 • ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 

ทั้งนี้ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี

 

เช็กด่วน! กทม.ประกาศปลดล็อกโควิด สวมแมสก์สมัครใจ กิจการ-กิจกรรมที่เปิดได้

 

 

กิจการและกิจกรรมที่ทำได้  เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย

 • การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร 
 • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
 • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย

 

เช็กด่วน! กทม.ประกาศปลดล็อกโควิด สวมแมสก์สมัครใจ กิจการ-กิจกรรมที่เปิดได้

 • โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม
 • กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต
 • สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ

ประกาศนี้มีผลตั้งแต่  24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

เช็กด่วน! กทม.ประกาศปลดล็อกโควิด สวมแมสก์สมัครใจ กิจการ-กิจกรรมที่เปิดได้

เช็กด่วน! กทม.ประกาศปลดล็อกโควิด สวมแมสก์สมัครใจ กิจการ-กิจกรรมที่เปิดได้

เช็กด่วน! กทม.ประกาศปลดล็อกโควิด สวมแมสก์สมัครใจ กิจการ-กิจกรรมที่เปิดได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด