ศุลกากรสะเดานำร่องแผนปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcoticsration Guardian) เชื่อมข้อมูลศุลกากรไทย-มาเลเซีย หวังสร้างเครือข่ายสกัดกั้นเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน พร้อมแจงข้อมูลการปลดล็อกพืชกัญชา-กัญชงไม่ใช่ยาเสพติด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ณ ห้องประชุมพระนิกรบดีด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กรมศุลกากรเปิดปฏิบัติการ "ยุทธการกำแพงพระนคร" (Narcoticsration Guardian)" ระหว่างไทยกับมาเลเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมสร้างเครือข่ายต่างประเทศ เป็นการปิดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย

ศุลกากรสะเดานำร่องยุทธการฯสกัดยาข้ามแดนแจงปลดล็อกกัญชา

นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผอ.กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เปิดเผยว่า การลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศไทยผ่านช่องทางศุลกากรยังเป็นปัญหาที่ต้องคุมเข้มทุกช่องทาง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดข้ามชาติ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ต้องอาศัยความร่วมจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน 4 ประเทศ

ศุลกากรสะเดานำร่องยุทธการฯสกัดยาข้ามแดนแจงปลดล็อกกัญชา

ศุลกากรสะเดานำร่องยุทธการฯสกัดยาข้ามแดนแจงปลดล็อกกัญชา

โดยแผนปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในข้อมูลและข้อกฎหมายต่างๆที่แต่ละประเทศนั้นอาจมีความต่างกัน โดยนำร่องที่ด่านศุลกากรสะเดาและมาเลเซียเป็นแห่งแรก จากนั้นจะขยายไปยังศุลกากรไทยลาว, กัมพูชา และเมียนมาร์

ศุลกากรสะเดานำร่องยุทธการฯสกัดยาข้ามแดนแจงปลดล็อกกัญชา

นายถวัลย์ กล่าวด้วยว่า การหารือมาเลเซียครั้งนี้ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงที่แม้จะมีการประกาศจากกระทรวงให้เป็นพืชที่ไม่อยู่ในบัญชียาเสพติด แต่ในระยะแรกการนำเข้า หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับกัญชาก็ยังมีข้อจำกัดเพราะยังคงต้องรอ พ.ร.บ.อย่างเป็นทางการ ซึ่งมิติของการครอบครองอาจทำได้ แต่ในแง่ของการค้าการส่งออกต่างๆจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการบูรณาการร่วมกันของสองฝั่งประเทศที่มีรอยต่อพรมแดนติดกันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศมีประสิทธิภาพช่วยสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามแดนได้