กระทรวงสาธารณสุข แจง “วัคซีนโควิด” ต้องสั่งจองให้พอกับความต้องการใช้สูงสุด ตามความมั่นคงด้านสุขภาพตามหลักสากล เผยวัคซีนในคลัง 29 ล้านโดส ใกล้เคียงคนที่ยังไม่ได้เข็มกระตุ้น 24 ล้านคน คนมารับวัคซีนน้อยเพราะคิดการระบาดดีขึ้น เร่งรณรงค์มารับเข็มกระตุ้นเพิ่มทุกกลุ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 มิถุนายน 2565 วัคซีนโควิด-19 ยังคงเป็นประเด็น หลังจากมียอดการฉีดวัคซีนลดลง โดย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง วัคซีนเต็มแขน” แต่เป็น วัคซีนโควิด19 เต็มทุกสถานีอนามัย และกำลังจะหมดอายุ เพราะสั่งเข้าแบบไม่มีแผนและใช้งานไม่ทัน ว่า วัคซีนเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศที่จะมีวัคซีนเหลือ ไม่ใช่วัคซีนขาด

 

ส่วนเรื่องของการสั่งจองและซื้อ วัคซีนโควิด-19 เข้ามาเพื่อปกป้องประชากรทั่วประเทศและเรื่องหมดอายุนั้น ขอชี้แจงทำความเข้าใจ ว่าวัคซีนโควิด แต่ละชนิดจะต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าเป็นปี หรือหลายเดือน เนื่องจากกระบวนการผลิตวัคซีนมีความซับซ้อน และใช้เวลานาน เมื่อผลิตออกมาแล้วจะขอขึ้นทะเบียน อย.เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งกำหนดวันหมดอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต หากภายหลังตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลแล้วสามารถที่จะนำมาฉีดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล อย. ก็จะอนุมัติให้ขยายอายุวัคซีนโควิด เพื่อให้บริการประชาชนได้มากที่สุด

 

สธ. แจงซื้อ วัคซีนโควิด ตามความต้องการใช้สูงสุด คนฉีดน้อย คงเหลือ 29 ล้านโดส

“ เป็นเรื่องพื้นฐานความมั่นคงด้าน วัคซีนโควิด ของประเทศ การจองวัคซีนต้องให้มีจำนวนเพียงพอต่อการป้องกันโรคและรับมือการระบาด ซึ่งในต่างประเทศก็มีการจองวัคซีนไว้ตามความต้องการสูงสุดสำหรับประชาชนทุกคน ซึ่งต้องมีเข็มกระตุ้นด้วย และมีวัคซีนหมดอายุ เช่น ญี่ปุ่น มีข่าวบริจาคและทำลายวัคซีนโควิดมากกว่า 100 ล้านโดส ในหลายเดือนที่ผ่านมา ” 

 

นพ.รุ่งเรือง กล่าวอีกว่า ส่วนการบริหารจัดการ วัคซีนโควิด และการคาดประมาณการฉีดวัคซีน มีการดำเนินการล่วงหน้า จัดหาและจัดส่งวัคซีนไปให้อย่างเพียงพอ โดย วัคซีนเข็มกระตุ้น จากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข คาดว่า ยังมีผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นอีกประมาณ 24 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่ได้จัดส่งไปให้กับพื้นที่และหน่วยบริการดำเนินการ แต่ช่วงนี้ที่มีการฉีดวัคซีนได้น้อย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดดีขึ้นอย่างมาก และประชาชนยังไม่มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

สธ. แจงซื้อ วัคซีนโควิด ตามความต้องการใช้สูงสุด คนฉีดน้อย คงเหลือ 29 ล้านโดส

“การจัดหาวัคซีนไว้เหลือป็นแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และหลักความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนเหลืออยู่ที่คลังส่วนกลาง 29 ล้านโดส และคลังส่วนภูมิภาค 13 ล้านโดส การดำเนินการตามนโยบาย คือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด จึงเป็นที่มาของจึงเป็นที่มาของการเร่งรัดประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ารับเข็มกระตุ้นโดย ๆ จัดส่งวัคซีนไปไว้ที่ รพ.สต. เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด” นพ.รุ่งเรืองกล่าว

 

สธ. แจงซื้อ วัคซีนโควิด ตามความต้องการใช้สูงสุด คนฉีดน้อย คงเหลือ 29 ล้านโดส