svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"แสวง บุญมี" แสดงทรัพย์สินป.ป.ช. พบทรัพย์สินรวม 47.22 ล้านบาท

22 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สินข้าราชการระดับสูง ถึงคิว แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. พบทรัพย์สินรวม 47.22 ล้านบาท

22 มิถุนายน 2565 เว็ปไซต์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ  โดย เป็นการแสดงรายการทรัพย์สินของ"นายแสวง บุญมี"  กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2565

นายแสวง ระบุรายการบัญชีพทรัพย์สินว่า ตนเองและนางรุ่งทิวา บุญมี คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,222,952 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนางแสวง 20,032,356 บาท เป็นของนางรุ่งทิวา 27,190,568 บาท นอกจากนี้ นางแสวงแจ้งว่า มีหนี้สิน 704,222 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถานบันการเงินอื่นของนางรุ่งทิวา

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสดของคู่สมรส 473,520 บาท เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,301,917 บาท เป็นเงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 5,506,407 บาท เงินให้กู้ยืมของคู่สมรส 3,508,150 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 6 โฉนด มูลค่ารวมกัน 6,594,075 บาท

โดยเป็นที่ดินที่ อ.สตึก และ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ และบางกะปิ กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรส จำนวน 4 หลัง มูลค่า 4,800,000 บาท อยู่ที่บางกะปิ กทม.ทั้งหมด ยานพาหนะของคู่สมรส 595,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 11,240,329 บาท

\"แสวง บุญมี\" แสดงทรัพย์สินป.ป.ช. พบทรัพย์สินรวม  47.22 ล้านบาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส มีทั้งสิ้น 10 ราย มูลค่ารวมกัน 13,203,523 บาท ประกอบด้วย ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 57.25 บาท ชุดเครื่องเพชร อัญมณี กระเป๋าแบรนด์เนมของสุภาพสตรี 12 ใบ พระพุทธรูป 73 องค์ พระเครื่อง 530 องค์มูลค่า 8,636,450 บาท ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง มูลค่า 1,070,300 บาท แผ่นเสียงและแผ่นซีดีจำนวน 800 แผ่น ภาพศิลปะ จำนวน 6 ภาพ กระเป๋า หนัง เข็มขัด และแหวนของสุภาพบุรุษ

\"แสวง บุญมี\" แสดงทรัพย์สินป.ป.ช. พบทรัพย์สินรวม  47.22 ล้านบาท

logoline