svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

“อนุทิน” นั่งประธาน UNAIDS PCB ผลักดันทั่วโลก 3 เรื่อง ลดภัยคุกคามจากเอดส์

22 มิถุนายน 2565
545

“อนุทิน” นั่งประธาน UNAIDS PCB เรียกร้องทั่วโลกขับเคลื่อน 3 ประเด็นลดภัยคุกคามจากโรคเอดส์ เสนอ ปกป้องหนุ่มสาว จัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

22 มิถุนายน 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO)  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board: PCB) ครั้งที่ 50 โดย นายอนุทิน ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ เนื่องในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธาน UNAIDS PCB ปี 2565   

 

นายอนุทิน กล่าวภายหลังการเปิดประชุมว่า ตลอดการประชุมระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย. ประเทศไทยในฐานะประธาน UNAIDS PCB ได้สื่อสารและผลักดันให้ผู้ร่วมประชุมได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ปัจจุบัน โรคเอดส์ ยังเป็นโรคที่คุกคามระบบสาธารณสุขโลก โดยไทยจะขับเคลื่อนใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ

 

“อนุทิน” นั่งประธาน UNAIDS PCB ผลักดันทั่วโลก 3 เรื่อง ลดภัยคุกคามจากเอดส์

ประการแรก การปกป้องวัยรุ่นคนหนุ่มสาว ให้พ้นจากโรคเอดส์ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เป็นทั้งอนาคตของประเทศและของโลก หากต้องเป็นผู้ติดเชื้อนอกจากต้องทนทุกข์จากโรคและกระทบกับการใช้ชีวิตแล้ว ในระดับประเทศยังจะเป็นปัญหาที่ลดทอนศักยภาพในการพัฒนา ดังนั้น การสร้างความรู้ที่จำเป็นให้ได้ตระหนักถึงวิธีการป้องกันตัวเองและการการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย   

 

ประการที่ 2 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รวมการให้บริการเอชไอวีหรือเอดส์ การเข้าถึงบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการรักษาเมื่อติดเชื้อไปแล้ว เนื่องจากประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องที่กังวลในหลายประเทศ ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง โดยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UHC ของไทย เป็นตัวอย่าง ของระบบสาธารณสุขไทยที่ประสบความสำเร็จในการจัดบริการ สำหรับเอชไอวีหรือเอดส์แบบบูรณาการภายใต้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกคน ประเทศไทยเชิญชวนให้ทุกประเทศร่วมกันผลักดันให้จัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่รวมสิทธิประโยชน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ด้วย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำหรับประการสุดท้าย ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ การตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและดำเนินการ เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ  ทั้งในการให้บริการสุขภาพ สถานศึกษา ที่ทำงาน และชุมชน ตลอดจนต้องมีนโยบายและกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประกันการเข้าถึงบริการที่จำเป็น  

 

“การลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาว การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ไปจนถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับทุกประเทศในโลก เพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด การที่ประเทศไทยได้เป็นประธาน UNAIDS PCB ในปี 2565  ผมได้สื่อสารเป้าหมายนี้อย่างครบถ้วน และในที่ประชุมต่างก็เห็นด้วย เราหวังว่า ในปี 2030 หรืออีก 7-8 ปีข้างหน้า เราจะไม่ต้องมาพูดในเรื่องนี้อีก เพราะหวังว่าวันนั้นปัญหาโรคเอดส์ได้ยุติลงแล้ว”นายอนุทิน กล่าว   

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อ การประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 50 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย. ที่สำนักงานใหญ่ WHO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก 22 ประเทศ หน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุน 11 องค์กรและภาคประชาสังคม หรือ NGOs ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อนำเสนอเป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านการยุติเอดส์ให้ได้ในปี 2030 โดยหลังการประชุมครั้งนี้แล้ว จะมีการประชุมอีกครั้งระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 2565 ที่ประเทศไทย

“อนุทิน” นั่งประธาน UNAIDS PCB ผลักดันทั่วโลก 3 เรื่อง ลดภัยคุกคามจากเอดส์