svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,387 ราย เสียชีวิต 19 ราย

22 มิถุนายน 2565
404

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,387 ราย เสียชีวิต 19 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,152 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค. 

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,387 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยในประเทศ 2,383 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 2,281,494 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

 

 • หายป่วยกลับบ้าน 1,683 ราย
 • หายป่วยสะสม 2,284,758 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
 • ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,152 ราย

 

 • เสียชีวิต 19 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 8,827 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

 • รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 608 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,387 ราย เสียชีวิต 19 ราย

สถานการณ์โควิด-19 โลกวันนี้ Last updated: June 22, 2022, 00:32 GMT

 • ยอดผู้ป่วยติดเชื้อรวม 545,639,406 ราย
 • ยอดผู้เสียชีวิตรวม 6,343,278 ราย 

 

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,387 ราย เสียชีวิต 19 ราย