svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

"นายกเทศมนตรีนครยะลา" หนุนกระจายอำนาจเร่งสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

21 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"นายกเทศมนตรีนครยะลา" เชื่อการกระจายอำนาจลงท้องถิ่นจะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนชายแดนใต้  ย้ำสิ่งสำคัญต้องเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 

ในเวทีเสวนา THE MOTIVE FORUM  " SCENARIO PATANI " ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายภาคส่วน ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน ประเด็น "การเมืองการปกครอง " ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ 

 

โดย นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา หรือ นายกฯ อ๋า ซึ่งถือเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกที่กำลังจะดำเนินการทำ Smart City  ซึ่ง จ.ยะลา มีท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของ Smart City แตกต่างกับจังหวัดอื่นๆ  ได้กล่าวถึงมุมมองด้านการปกครองในอนาคตของปาตานี ชายแดนใต้ 

 

\"นายกเทศมนตรีนครยะลา\" หนุนกระจายอำนาจเร่งสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

ว่าต้องยอมรับ ไม่มีอะไรที่จะรองรับการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เท่ากับการกระจายอำนาจ  และเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องความต้องการของประชาชนเท่านั้น  หรือเป็นแค่เรื่องของในพื้นที่ภาคใต้   แต่ถือเป็นกระแสของโลก  ในประเทศไทยเอง  ผู้ปกครองของเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา บางครั้งมีความไม่เข้าใจและมีทัศนคติที่มองว่าตัวเองคือศูนย์กลางของอำนาจ จึงทำให้เป็นการบดบังต่างๆเกิดขึ้น 

 

โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยกตัวอย่างบทเรียนในประเทศจีน   ที่เป็นประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์พรรคเดียว แต่กลับมีการกระจายอำนาจที่มากกว่าประเทศไทยที่ปกครองแบบประชาธิปไตยเสียอีก  ซึ่งจีนใช้เมือง ใช้มณฑล เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมด สามารถทำได้เกือบทุกอย่าง ยกเว้นบางอย่างที่เป็นนโยบายกลางที่รัฐบาลต้องเป็นผู้สั่งการมา เช่น เรื่องของความมั่นคงทางทหาร เงินตรา ระบบความยุติธรรม จนกระทั่งเรื่องการต่างประเทศ

 

\"นายกเทศมนตรีนครยะลา\" หนุนกระจายอำนาจเร่งสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

 

แต่หากเป็นเรื่องการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา วัฒนธรรม หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มณฑลหรือเมืองสามารถที่จะดำเนินการไปได้ด้วยตัวเอง  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการอนุมัติงบประมาณให้ลงไปที่ท้องถิ่น ซึ่งจีนจัดให้กับท้องถิ่น 70% ส่วนกลาง 30% ตรงข้ามกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงที่ให้น้ำหนักส่วนกลาง 70%  ส่วนท้องถิ่น 30%  นี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งทำให้เห็นว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจในการปกครอง 

  \"นายกเทศมนตรีนครยะลา\" หนุนกระจายอำนาจเร่งสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

 

ในส่วนของการกระจายอำนาจนั้น สำคัญที่สุด คือต้องยึดหลักการเคารพประชาชนเป็นศูนย์กลาง เคารพในศักดิศรีของความเป็นมนุษย์ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อย เพราะการเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นพื้นฐานของคำว่าประชาธิปไตยที่สุดแล้ว ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมา  

logoline