svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

รพ.เมดพาร์ค มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

โรงพยาบาลเมดพาร์ค มอบเงินสนับสนุนจากงานประชุม “สารพัดโรคตา...ที่ต้องหันมาใส่ใจ What practitioners MUST KNOW about the EYE ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

20 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.มัยรัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ คุณสมถวิล ปธานวนิช ที่ปรึกษาคณะจัดการ และ รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกจักษุโรงพยาบาลเมดพาร์ค มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการนี้ นพ. สิร สุภาพ ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องโรงพยาบาลเมดพาร์ค รศ. พญ. วิศนี ตันติเสวี พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี ทีมจักษุแพทย์ และคุณพรรณผกา แสงใส ให้เกียรติมาร่วมในพิธี

 

รพ.เมดพาร์ค มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

โดยเงินสนับสนุนนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์และผู้เข้าประชุมในงานประชุม สารพัดโรคตา...ที่ต้องหันมาใส่ใจ What practitioners MUST KNOW about the EYE” ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาต่อเนื่องของทีมแพทย์โรงพยาบาลเมดพาร์ค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมฟังผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดร้อยกว่าท่าน

 

โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตา วิธีการรักษาและเทคโนโลยีต่างๆ จากจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการของโรงพยาบาลเมดพาร์ค โครงการการศึกษาต่อเนื่องนี้  ริเริ่มโดย รศ. พญ. เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ รองประธานโครงการ ที่จะต้องการนำเงินสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมโครงการและสมทบจากโรงพยาบาลเมดพาร์คอีกส่วนหนึ่ง บริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมถ์ เพื่อพัฒนามูลนิธิและช่วยเหลือคนตาบอดต่อไป

รพ.เมดพาร์ค มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

 

ทั้งนี้นางศิริพร ตันทโอภาส  ผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัครโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และ นางสาวธนาพันธ์ เค้าสิม ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้เข้ารับมอบเงินสนับสนุน ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค