เปิดเงื่อนไขและรายละเอียด หลัง ศบค.เห็นชอบสวมหน้ากากอนามัย ตามความสมัครใจ ขณะ กรมอนามัย ยังแนะนำกลุ่ม 608 ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบควรสวมหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 มิถุนายน 2565 ความคืบหน้ากรณี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 พิจารณาปรับพื้นที่สถานการณ์โควิดเป็น สีเขียว หรือพื้นที่เฝ้าระวังทั่วประเทศ ส่วนการถอดหน้ากากอนามัย ย้ำเป็นมาตรการสังคมที่ยังควรปฎิบัติ ขณะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ยืนยันการถอดแมสก์ไม่ใช่เจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข

 

อย่างไรก็ตาม ศบค. ได้เห็นชอบว่า สถานการณ์โควิดลดลง ขณะนี้อยู่ในระยะ 3  คาด 1 ก.ค.65 เป็น Post Pandemic ระยะหลังการระบาด ส่วนการถอดแมสก์ขอให้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยย้ำว่า กลุ่ม 608 ขอให้ใส่แมสก์ต่อไปสอดคล้องกับ กรมอนามัยที่ยังคงแนะนำกลุ่มเสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยต่อไป

 

เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลาย ถอดแมสก์ ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่!

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 77 จังหวัด และให้ถอดหน้ากากได้เมื่อนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้ง โดยเน้นความสมัครใจของแต่ละบุคคล แต่สำหรับกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเช่นเดียวกัน

 

เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลาย ถอดแมสก์ ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่!

 

สำหรับ สถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรมได้กำหนดเงื่อนไข ดังนี้

  • 1. ผู้ให้บริการ ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาขณะให้บริการ โดยได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยง ส่วนผู้ติดเชื้อ ให้งดมาปฏิบัติงาน และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงไปทำงานได้ แต่ให้แยกพื้นที่กับผู้อื่น

 

  • 2. สถานที่ ให้ปฏิบัติตามหลักของสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ล้างมือ อย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาด มีการจัดการของเสีย ส้วมและสิ่งปฏิกูลเป็นไปตามมาตรฐาน พื้นที่สัมผัส/อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ให้ทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง จัดให้มีการระบายอากาศ และกำหนดความจุคนในอาคาร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากตลอดเวลาในสถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ พบว่า ประชาชนร้อยละ 93.3 เห็นว่ายังคงต้องสวมหน้ากากต่อไป มีเพียงร้อยละ 6.7 ที่เห็นว่าให้เลิกทำ ดังนั้น เมื่อต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง จึงต้องสวมให้ถูกวิธี และให้กระชับกับใบหน้า

 

เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลาย ถอดแมสก์ ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่!

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า  มาตรการผ่อนคลายทางสังคม ที่หลายคนอยากทราบคือเรื่องการสวมหน้ากาก นายกฯ ขอบคุณคนไทยที่ร่วมมือใส่หน้ากากกันถ้วนหน้า ทำให้เป็นเครื่องมือป้องกันโรคโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ท่านขอให้เป็นความสมัครใจ ส่วนใหญ่ขอให้ต้องใช้ เพราะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยง 608 ไม่ได้รับวัคซีน ผู้ที่ติดเชื้อ มีความเสี่ยงสูงต้องใช้เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ส่วนคนกลุ่มอื่นผ่อนคลายได้

 

เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลาย ถอดแมสก์ ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่!
สำหรับเงื่อนไข ของ ประชาชนคนทั่วไป มี 2 ข้อ คือ

  • 1. สถานที่ภายนอกอาคารโล่งแจ้ง ให้สวมเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาะธารณะ ตลาด สนามกีฬา สถานที่แสดงดนตรีมีผู้ชมจำนวนมาก ฯลฯ 

 

  • 2. ภายในอาคาร ยังอยากให้สวมหน้ากาก และถอดหน้ากากกรณีอยู่คนเดียว หรืออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากทันที

 

เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลาย ถอดแมสก์ ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่! เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลาย ถอดแมสก์ ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่!
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด