อธิบดี คพ. ส่งทีมเข้าพื้นที่ไฟไหม้ รง.รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม เมืองราชบุรี หลังเผากากสี กากน้ำมันกว่า 1.2 หมื่นลิตร ก่อก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่งกลิ่นฉุน แม้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ศูนย์ฯพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมลพิษ เร่งตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานประเภทรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม (106) บริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โกดังเก็บกักกากอุตสาหกรรม ประเภทกากน้ำมัน และกากสี ประมาณ 6,000 ถัง ถังละ 200 ลิตร โดยได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ) ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 03.10 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2565 และยังฉีดน้ำเลี้ยงให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อป้องกันการประทุขึ้นมาอีก แต่เกิดประทุอีกครั้งเมื่อ 09.30 น. และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาไม่นาน

คพ.ส่งทีมสำรวจเพลิงรง.รีไซเคิล กากอุตฯ แจ้งดำเนินคดี

นายอรรถพล กล่าวว่า หลังจากที่ควบคุมเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) ที่ 8 และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมี (UCER) คพ. กำลังตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสียหาย เพื่อรวบรวมในการเรียกให้บริษัท แว็กกาเบ็จ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งค่าเสียหายของประชาชนที่เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายของทุกภาคส่วนที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และค่าเสียหายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 96 และ 97 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ร.บ. การสาธารณสุข และ พ.ร.บ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อไป

คพ.ส่งทีมสำรวจเพลิงรง.รีไซเคิล กากอุตฯ แจ้งดำเนินคดี

คพ.ส่งทีมสำรวจเพลิงรง.รีไซเคิล กากอุตฯ แจ้งดำเนินคดี

จากตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงงานทางทิศตะวันออก ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รัศมี 8 กิโลเมตร จำนวน 5 จุด รายละเอียดประกอบด้วย

จุดที่ 1 ที่ อบต. น้ำพุ ม.2 ระยะห่าง 8 กิโลเมตร พบมีกลิ่นควัน วัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในช่วง 0.03-0.05 ppm (หนึ่งส่วนในล้านส่วน) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ที่กำหนดไว้ 0.20 ppm

จุดที่ 2 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ระยะห่าง 2.8 กิโลเมตร ไม่พบกลิ่นควัน

จุดที่ 3 บริเวณบ้านคุณธนู งามยิ่งยวด ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระยะห่าง 800 เมตร พบมีกลิ่นควันเล็กน้อย

จุดที่ 4 บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน สวนพุทธา ด้านทิศตะวันออก ระยะห่าง 240 เมตร พบมีกลิ่นควันรอยมาเป็นช่วงๆ และ

จุดที่ 5 บริเวณทิศเหนือของโรงงาน ในพื้นที่ ม.8 ต.รางบัว และ ม.9 ต.จอมบึง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ประชาชนแจ้งว่าได้รับกลิ่นในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ ทำให้มีอาการแสบตา ระคายเคืองผิว ขณะตรวจสอบไม่พบกลิ่นควัน

คพ.ส่งทีมสำรวจเพลิงรง.รีไซเคิล กากอุตฯ แจ้งดำเนินคดี

ทั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงการตรวจวัดทั้ง 5 จุด ซึ่งตรวจไม่พบไอระเหยสารเคมี (VOCs) พร้อมทั้งได้ประสานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมแผนเฝ้าระวังสุขภาพและรับเรื่องผลกระทบจากประชาชน และ ศปก.พล ที่ 8 จะติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด