svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ขึ้นป้ายโรงเรียนปลอดกัญชาห้ามขายสินค้าที่มีส่วนผสมคุมร้านค้าในโรงเรียน

17 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เตรียมร่วมลงนามกับโรงเรียน 11 แห่ง ประกาศพื้นที่ปลอดกัญชา ขอความร่วมมือให้ครูสำรวจร้านค้ารอบโรงเรียน ทำข้อมูลร้านค้าขายสินค้าที่มีส่วนผสมกัญชาเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังไม่ให้เด็กเล็กซื้อรับประทาน

จากที่กัญชาถือเป็นพืชสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทางยา และยังถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565  แต่พบว่าประชาชนได้นำไปใช้จนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้หลายฝ่ายต่างมีความกังวลต่อความเข้าใจของประชาชนในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปีนั้น  ที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศให้ สมุนไพรควบคุม  (กัญชา) ห้ามสูบที่สาธารณะ ห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ห้ามจำหน่ายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรนั้น


17 มิถุนายน 2565 มีความเคลื่อนไหวในส่วนภูมิภาค ที่เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวว่า จากการประชุมพูดคุยกับคณะครู 11 โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  พบว่า คณะครู อาจารย์ต่างมีความเป็นห่วงสถานการณ์การเข้าถึงกัญชาของกลุ่มเด็กเล็กเป็นอย่างมาก  โดยข้อกังวลคือการนำกัญชาไปเป็นส่วนผสมของอาหารและขนม  เมื่อเด็กเล็กรับประทานเข้าไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้  ในที่ประชุมจึงเห็นว่า เบื้องต้นในพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น ต้องมีมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงกัญชาอย่างเร่งด่วน ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดทำร่างประกาศเรื่องให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชา”

ขึ้นป้ายโรงเรียนปลอดกัญชาห้ามขายสินค้าที่มีส่วนผสมคุมร้านค้าในโรงเรียน

“ในที่ประชุมครู อาจารย์ ทุกคนแสดงความห่วงใย เพราะความไม่ชัดเจนในกฎหมายที่ยังออกมาไม่ครอบคลุม มีแต่การประกาศปลดล็อก แต่กฎหมายการเอาผิดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้ทุกคนมีความกังวลว่า ส่วนผสมกัญชาที่ผสมอาหารแล้วมีโทษต่อสุขภาพ  แต่ข้อมูลของกัญชาไม่แน่ใจว่าคนค้าขายมีข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจอะไรบ้าง ส่วนใดของกัญชาใช้ผสมอาหารได้  ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า ต้องทำประกาศออกมาควบคุมภายในโรงเรียนก่อน จึงได้จัดทำร่างประกาศให้ในโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา โดยนำเสนอให้ครอบคลุมทั้งคุณและโทษจากกัญชากับเด็ก  โดยพื้นที่ภายในโรงเรียนห้ามขายเด็ดขาด หากพบเห็นคือไม่ให้ร้านค้าขายในโรงเรียนและออกจากพื้นที่ทันที  นอกจากนี้ร้านค้าที่ตั้งแผงขายรอบโรงเรียนได้ขอความร่วมมือให้ครู อาจารย์สำรวจ จัดทำข้อมูล  และหากพบว่าแผงขายข้างโรงเรียนมีอาหาร ขนมที่มาส่วนผสมของกัญชา  จะได้ดำเนินการทันทีนอกจากนี้ได้กำชับครูอาจารย์ได้เฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะสูบบุหรี่ ให้ตรวจค้นอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความกังวลเรื่องจะมีบุหรี่สอดไส้กัญชา  พยายามดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายพื้นที่ในการดูแลของทางเทศบาลนครขอนแก่น”   นายธีระศักดิ์  กล่าว

ขึ้นป้ายโรงเรียนปลอดกัญชาห้ามขายสินค้าที่มีส่วนผสมคุมร้านค้าในโรงเรียน
 

สำหรับร่างประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในเด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มี 9 ข้อคือ

1. ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชา”

2. งดจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

3. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขันดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง

5. ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่เด็กเล็กและนักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆในการเรียนการสอนทุกระดับ

6. ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่อง พิษภัยของกัญชาและกัญชง

7. ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กเล็กและนักเรียน

8. ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าของโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชง

9. ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นประสานความร่วมมือกับ ศูนย์แพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในเด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เมื่อดำเนินการจัดทำประกาศแล้ว จะได้ประสานให้ทางโรงเรียนมาลงนามร่วมกันทั้ง 11 แห่ง พร้อมกับนำข้อปฏิบัติไปใช้ในโรงเรียน

ข่าว/ภาพ กวินทรา  ใจซื่อ  ศูนย์ข่าวเนชั่นอีสาน  สำนักข่าวเนชั่น

ขึ้นป้ายโรงเรียนปลอดกัญชาห้ามขายสินค้าที่มีส่วนผสมคุมร้านค้าในโรงเรียน


 

logoline