svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แพทย์เผย "ฉีด mRNA 3 เข็ม" ทำไมยังป้องกันโควิดโอมิครอนไม่ได้ เช็กคำตอบตรงนี้

16 มิถุนายน 2565
1.3 k

ความคืบหน้าจาก นพ.เฉลิมชัย เผยข้อมูลการศึกษา โดยอิมพิเรียลคอลเลจ ที่อังกฤษอ้างอิงจากบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัควีน mRNA 3 เข็ม-ติดเชื้อหายดี ยังกันโอมิครอนไม่ได้ เหตุเพราะอะไร ตรงนี้มีคำตอบ

ความคืบหน้าจาก นพ.เฉลิมชัย เผยข้อมูลการศึกษา โดยอิมพิเรียลคอลเลจ ที่อังกฤษอ้างอิงจากบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัควีน mRNA 3 เข็ม-ติดเชื้อหายดี ยังกันโอมิครอนไม่ได้ เหตุเพราะอะไร ตรงนี้มีคำตอบ
 

 

น่าสนใจมาก Omicron (โอมิครอน) เก่งกว่าที่เราคิด

แม้ติดเชื้อหายดีแล้ว ภูมิคุ้มกันก็ไม่ค่อยพอในการป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

แพทย์เผย "ฉีด mRNA 3 เข็ม" ทำไมยังป้องกันโควิดโอมิครอนไม่ได้ เช็กคำตอบตรงนี้

 

 

มีรายงานการศึกษาที่น่าสนใจ

โดย อิมพิเรียลคอลเลจ (Imperial College London) ที่ อังกฤษ
ซึ่งทำการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ (HCW) จำนวน 731 คน ในช่วงมีนาคม 2563 ถึงมกราคม 2565

โดยที่บุคลากรดังกล่าวมีประวัติที่หลากหลาย ทั้งติดโควิดด้วยไวรัสที่แตกต่างกัน ทั้งอู่ฮั่น อัลฟ่า และเดลตา แต่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน mRNA  3 เข็ม

เมื่อทำการศึกษาแล้ว พบความจริงที่น่าสนใจได้แก่ พบว่าผู้ที่ติดโควิด-19 จากไวรัสโอมิครอน เมื่อหายดีแล้ว

 

มีระดับภูมิคุ้มกัน (Antibody) ที่ขึ้นสูงไม่มากพอที่จะป้องกันการติดเชื้อซ้ำ(Reinfection)

 

และการฉีดวัคซีน 3 เข็ม ซึ่งเป็นชนิด mRNA ก็มีระดับภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้กับไวรัสโอมิครอนสูงไม่มากนัก ทำให้มีโอกาสติดไวรัสโอมิครอนได้มากพอสมควร

 

เพียงแต่สามารถป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ที่ต่อสู้ป้องกันอาการไม่ให้รุนแรงนัก

 

แพทย์เผย "ฉีด mRNA 3 เข็ม" ทำไมยังป้องกันโควิดโอมิครอนไม่ได้ เช็กคำตอบตรงนี้

สาเหตุที่การฉีดวัคซีน มีระดับภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสโอมิครอนต่ำกว่าไวรัสสายพันธุ์เดิม ไม่ว่าจะเป็นอู่ฮั่น อัลฟ่า หรือเดลตา

 

เนื่องจากไวรัสโอมิครอน มีการกลายพันธุ์ที่ส่วนหนาม (Spike) มากถึง 36 ตำแหน่ง

 

ทำให้วัคซีนเจนเนอเรชั่นที่ 1 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างส่วนหนามของไวรัสสายพันธุ์เดิม รับมือกับส่วนหนามของไวรัสโอมิครอนได้ไม่เต็มที่
 

และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ การติดโอมิครอน และมีภูมิคุ้มกันเพื่อจะป้องกันโอมิครอนเอง ก็ป้องกันได้ไม่ดีนักเช่นกัน

 

ข้อค้นพบดังกล่าว

จึงทำให้ความหวังในการที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) จากการระดมฉีดวัคซีนเจนเนอเรชั่นที่ 1 มีความเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

 

มีความจำเป็นที่ต้องเร่งการพัฒนาวัคซีนเจนเนอเรชั่นที่ 2 ที่ใช้โครงสร้างส่วนหนามของไวรัสโอมิครอนเป็นหลัก

 

นอกจากนั้น ก็ทำให้เชื่อว่า การจะจบหรือยุติของโควิดโดยสมบูรณ์ ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น และต้องใช้ระยะเวลายาวนานขึ้น

 

เนื่องจากจะยังมีผู้ที่ติดเชื้อซ้ำ และผู้ที่จะติดเชื้อทั้งที่มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมากพอสมควร

 

แพทย์เผย "ฉีด mRNA 3 เข็ม" ทำไมยังป้องกันโควิดโอมิครอนไม่ได้ เช็กคำตอบตรงนี้