svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ป.ป.ช.สอย"บ.พลวิศว์-พวก"ฮั้วประมูลจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์

16 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ป.ป.ช.มีมติสอย"บ.พลวิศว์-พวก"ฐานปลอมเอกสาร-ฮั้วประมูล จัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน สมัย "นิพนธ์ บุญญามณี" นั่งอบจ.สงขลา

16 มิถุนายน 2565 สำหรับความคืบหน้ากรณี อบจ.สงขลา ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินดคีอาญากับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ โดยทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ได้รับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 76/2564 (การประมูลครั้งที่ 1) และคดีอาญาที่ 77/2564 (การประมูลครั้งที่ 2) คืนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

 

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา ป.ป.ช.ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด , บริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด , บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิโอนี โดย นายอิทธิพล ดวงเดือน และ บริษัท อะมีลัม จำกัด โดย นางญาณี ลิ้มสถิรานันท์ หรือ อารยะทรงศักดิ์ ผู้ต้องหาทั้งในฐานะส่วนตัวและนิติบุคคล ที่ร่วมกันกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 วรรคแรก และมาตรา 14 (2)

 

ซึ่งขณะนี้ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดสรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาต่อไป ส่วนคดีอาญาที่ 392/2564 (การประมูลครั้งที่ 3) ทาง ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่แล้ว 

รายงานข่าวจาก อบจ.สงขลา ระบุว่า การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับเอกชนกลุ่มนี้ เป็นผลมาจากในช่วงเดือน เม.ย. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ ของ อบจ.สงขลา เห็นว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพิ่มเติมไม่ปรากฏพยานหลักฐาน ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเสนอโครงการการกำหนดราคากลาง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้กระทำการใด

 

โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเอกชนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม หรือกระทำความผิดฐานร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

 


 

ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้พนักงานไต่สวน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ไปดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด โดยนายอิทธิพล ดวงเดือน , บริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด โดยนายสุรพงษ์ ตรียานนท์ , บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำกัด โดยนางชวลี เทียนงามสัจ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิโอนี โดยนายอิทธิพล ดวงเดือน และ บริษัท อะมีลัม จำกัด โดย นางสาว หรือ นางญาณี ลิ้มสถิรานันท์ หรือ อารยะทรงศักดิ์  ที่กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 วรรคแรก และมาตรา 14 (2) ของพ.ร.บ.ดังกล่าวต่อไป โดยไม่ต้องรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วย 

 

อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การที่ ป.ป.ช.ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มเอกชนที่ร่วมฮั้วประมูล เท่ากับเป็นการยอมรับว่ามีการฮั้วประมูลจริง แต่กลับยังจะเดินหน้าฟ้องร้อง นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะนายก อบจ.สงขลา ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ทั้งที่ นายนิพนธ์ พยายามต่อสู้มาตลอดว่า การประกวดราคางานมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้น จึงสั่งระงับการเบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน ดังกล่าว 

 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ ของ อบจ.สงขลา นั้น มีทั้งหมด 3 ครั้ง การประกวดราคาครั้งที่ 3 ผู้ชนะ คือ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ซึ่งศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาให้ อบจ.สงขลา จ่ายเงินรวมดอกเบี้ยกว่า 80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทดังกล่าวไปแล้ว โดยในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด กับคู่เทียบ

 

โดยศาลระบุว่า ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าบริษัท พลวิศว์ ร่วมกับ บริษัท เอส พี เค ออโต้เทค จํากัด ยื่นซองเสนอราคาอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยฝ่าฝืนต่อพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ น่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

 

สำหรับการประกวดราคาอีก 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้เข้าร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาต่อ บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด โดยนายอิทธิพล ดวงเดือน และกลุ่มบริษัทคู่เทียบ กรณีเป็นกลุ่มบุคคลร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม และร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นเหตุให้ อบจ.สงขลา ได้รับความเสียหาย ซึ่งทั้ง 2 คดี กำลังจะขาดอายุความ ซึ่งคดีแรกจะขาดอายุความในวันที่ 16 ก.ค. และคดีที่ 2 จะขาดอายุความในวันที่ 18 ก.ย. 

 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ได้อนุมัติหมายจับกลุ่มบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมการประมูลการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทาง ครั้งที่ 1 และ 2 ในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม และตกลงร่วมกันเสนอราคา (ฮั้วประมูล) เป็นเหตุให้ อบจ.สงขลา ได้รับความเสียหาย  

 

สำหรับกลุ่มบริษัทที่ถูกศาลอนุมัติหมายจับ คือ นางญาณี ลิ้มสถิรานันท์ หรือ อารยะทรงศักดิ์ บริษัท อะมีลัม จำกัด นายสุรพงษ์ ตรียานนท์ บริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด นางชวลี เทียนงามสัจ บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำกัด 

 

โดยบริษัท อะมีลัม จำกัด และ บริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทที่เข้าซื้อซองประมูลการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,850,000 บาท ของ อบจ.สงขลา ด้วย

 

logoline