กองทัพเรือ ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว” ใช้เกาะเสม็ดพื้นที่เคยเกิดเหตุ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ด้าน ผบ.ทร. ควง ผบ.ทสส. ดูการฝึกด้วยตนเอง ขอประชาชนเชื่อมั่น เหล่าทัพพร้อมดูแลทุกสถานการณ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (16 มิ.ย.) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ขึ้นเรือหลวงอ่างทองตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การบูรณาการร่วมระหว่าง การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 กับการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2565 ซึ่งมีทั้งการฝึกขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันในทะเล (Oil Spill) และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR) ร่วมกับหน่วยงานใน ศรชล. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการในทะเล และโรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทอง
 

 

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาที่เกาะเสม็ด โดยเรือระบายพลขนาดกลาง (Landing Craft Mechanized :LCM) เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวภาพและรังสี ณ ท่าเรืออ่าวกลาง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบก (Incident Command System :ICC) ณ สนามฟุตบอล อบจ. ระยอง  

 

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

สำหรับการฝึกในปีนี้ กองทัพเรือ ได้กำหนดจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ด้วยกำลังทางเรือตามแนวคิด From The Sea การค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบทางทะเล (Combat Sea SAR) โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือและการระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ จังหวัดระยอง บริษัทเอกชน หน่วยกู้ภัย และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน 
 

 

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวภายหลังจบการฝึกว่า เป็นการฝึกในเรื่องของความมั่นคง การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ถือเป็นความร่วมมือในการปฏิบัติของหน่วยพลเรือน และศรชล. ซึ่งเป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ รวมถึงหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ

 

เพราะฉะนั้นการดำเนินการเชื่อมต่อในส่วนของทางทะเลมาสู่ฝั่งจึงกำหนดให้มีการทบทวนการปฎิบัติ เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ สิ่งสำคัญของการฝึกคือให้กำลังพลแต่ละภาคส่วนมาร่วมปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสิ่งสำคัญคือการอำนวยการร่วม เช่น การจัดการจราจร การนำส่งโรงพยาบาลการควบคุมพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

 

ขอชื่นชมทุกคนที่ร่วมใจปฏิบัติงาน และอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดภัยพิบัติว่ากองทัพเรือมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้กองทัพเรือรวมถึงเหล่าทัพอื่น ๆ มีความพร้อมด้านยุทธการ นอกเหนือจากนั้นเราก็ติดตามสถานการณ์การปฎิบัติต่างๆและความเคลื่อนไหวต่างๆของภูมิภาค

 

ทั้งนี้สำหรับ ศรชล. ปัจจุบันนับเป็นหน่วยงานหลักและเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลและรับผิดชอบการดำเนินการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในเขตทางทะเลที่มีลักษณะที่หลากหลาย และประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่อื่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมายในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มี นายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.)

 

โดยปัจจุบัน ศรชล. มีภารกิจหลักในการป้องกันภัย 9 ด้าน ประกอบด้วย 1.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 2.การทำประมงผิดกฎหมาย 3.การค้ามนุษย์/ลักลอบเข้าเมือง 4.ยาเสพติด/สินค้าผิดกฎหมาย/อาวุธสงคราม 5.การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.โจรสลัด/การปล้นเรือ 8.การก่อการร้าย 9.การขนส่งสินค้าสองวัตถุประสงค์

 

 

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

กองทัพเรือ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ถอดบทเรียน “น้ำมันรั่ว”

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด