svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

โรงแรมจี้รัฐ 'ลด' การจัดเก็บภาษีที่ดินประคองธุรกิจ

16 มิถุนายน 2565

นายกสมาคมโรงแรมไทย ต้องการให้รัฐพิจารณาลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 แก่ภาคธุรกิจโรงแรม ซึ่งกลับมาจัดเก็บเต็มอัตรา 100% พร้อมขออนุโลมให้ผ่อนจ่ายระยะยาว เพื่อต่อลมหายใจธุรกิจ

นายกสมาคมโรงแรมไทย มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ระบุ สมาคมฯ ต้องการให้รัฐพิจารณาลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 แก่ภาคธุรกิจโรงแรม ซึ่งกลับมาจัดเก็บเต็มอัตรา 100% พร้อมขออนุโลมให้ผ่อนจ่ายระยะยาว เพื่อต่อลมหายใจธุรกิจ ซึ่งประสบภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาก จากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ที่ประเมินจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้ขึ้นกับรายได้ของที่ดิน

โรงแรมจี้รัฐ 'ลด' การจัดเก็บภาษีที่ดินประคองธุรกิจ

นอกจากนี้ กลุ่มโรงแรมยังประสบปัญหาขาดทุนระยะยาวจากวิกฤติโควิด-19 ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ยังคงขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

 

แม้วิกฤติโควิดเริ่มคลี่คลาย แต่นักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่มาก ธุรกิจโรงแรมต้องเจอศึกรอบด้าน มีอุปสรรคต่อการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ โดยเฉพาะต้นทุนในการเปิดดำเนินการที่สูง นอกจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมีค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างแรงงาน ราคาสินค้าและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่บางส่วนลาออก หรือย้ายกลับภูมิลำเนาในช่วงก่อนหน้า

โรงแรมจี้รัฐ 'ลด' การจัดเก็บภาษีที่ดินประคองธุรกิจ

โรงแรมจี้รัฐ 'ลด' การจัดเก็บภาษีที่ดินประคองธุรกิจ

สำหรับสถิติช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 1.33 ล้านคน เฉพาะ พ.ค. มีจำนวน 5.32 แสนคน หากช่วงโลว์ซีซั่น 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่า 6 แสนคน และไตรมาส 4 ไฮซีซั่น เข้ามาอีกเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านคน จะทำให้ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 7 ล้านกว่าคน ตามเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งไว้ที่ 7-10 ล้านคนในปี 2565 ฟื้นตัว 20-25% เทียบนักท่องเที่ยวชาติเกือบ 40 ล้านคนเมื่อปี 2562