svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่รวม 2,153 เสียชีวิต 17 ราย

16 มิถุนายน 2565
428

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค. รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่รวม 2,153 ราย เสียชีวิต 17 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,205 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค. รายงานผู้ป่วยติดเชื้อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,153 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยในประเทศ 2,149 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 2,269,478 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

 

 • หายป่วยกลับบ้าน 2,512 ราย
 • หายป่วยสะสม 2,272,811 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
 • ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,205 ราย

 

 • เสียชีวิต 17 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 8,705 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

 • รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 594 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล

จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่รวม 2,153 เสียชีวิต 17 ราย

สถานการณ์โควิด-19 โลก Last updated: June 16, 2022, 00:36 GMT

 • ยอดผู้ป่วยติดเชื้อรวม 542,362,041 ราย
 • ยอดผู้เสียชีวิตรวม 6,336,376 ราย

 

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่รวม 2,153 เสียชีวิต 17 ราย