svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

'คลัง' ลุยเก็บภาษีการขายหุ้น 0.1% ของมูลค่าที่ขาย

14 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อาคมเผย กระทรวงคลัง เตรียมเสนอครม.อนุมัติเก็บภาษีขายหุ้นเร็วๆนี้ เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ ขณะที่ ในกฎหมายจะให้เวลา 90 วัน เพื่อให้โบรกเกอร์จัดทำระบบนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวยืนยันว่า กระทรวงการคลังจะเดินหน้าเก็บภาษีการขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในเร็วๆนี้ เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับใช้ในลำดับถัดไป

    “เรื่องการจัดเก็บภาษี เป็นเรื่องที่ประกาศล่วงหน้าไม่ได้ แต่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับรู้กันมา เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัวด้วย ซึ่งความพร้อมอยู่ที่ว่า เราต้องเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีและเมื่อเสนอแล้วพระราชกฤษฎีกาจะมีผลเมื่อไหร่ ซึ่งเราจะมีระยะเวลาผ่อนผัน( Grace period) เพื่อให้โบรกเกอร์ต่างๆทำระบบข้อมูลและการนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร ซึ่งจริงๆแล้วระบบไม่ยาก แต่ให้เวลาเขาหน่อย”

'คลัง' ลุยเก็บภาษีการขายหุ้น 0.1% ของมูลค่าที่ขาย

      นอกจากนี้ จะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่เสนอเก็บภาษีในจังหวะที่ตลาดหุ้นตกทุกวันก็ไม่ได้ สำหรับระยะเวลา Grace period นั้น ขณะนี้กำหนดว่าจะให้เวลาไม่เกิน 90 วัน

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Financial Transaction Tax จะเป็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.1% ของมูลค่าที่ขาย แต่ภาษีดังกล่าวได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534

ก่อนหน้านี้ นายอาคม ได้ออกมาระบุแนวทางการจัดเก็บว่า จะมีการจัดเก็บภาษีขายในอัตรา 0.1% ตั้งแต่บาทแรกที่มีการขาย โดยโบรกเกอร์จะต้องนำส่งภาษีการขายดังกล่าวมาให้กรมสรรพากรในทุกเดือน

"หลักการเก็บจะยึดตามเดิม ถ้าเราแยกจะยุ่งยากเรื่องการบริหาร เช่น ถ้าเราบอกว่า ถ้ายอดขายหุ้น1ล้านบาท เราจะเก็บในอัตราต่ำกว่าคนที่มียอดขายสูงกว่า1ล้าน ก็ยุ่งยาก ซึ่งในกฎหมายที่ออกมาจะเก็บแบบเท่าเทียมกัน คือ เก็บจากภาษีการขาย ไม่แยกว่า จะเป็นรายเล็กหรือรายน้อย ซึ่งง่ายสุด คือ เก็บเท่ากันหมด ประเทศต่างๆก็ไม่แยกแยะการขาย"

นายอาคมกล่าว เขาประเมินด้วยว่า รัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวหลักหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งน่าจะเริ่มมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ในปีงบ2565

logoline