จับตา ประชุมครม. วันนี้ คาด ถกหามาตรการบรรเทาราคาน้ำมันและสินค้าราคาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเรื่องร้อนของ "รมช.ศึกษา" ด้าน "คมนาคม" ขออนุมัติสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ 4 พันล้าน ปรับอ.ยะหริ่ง ออกจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ จับตาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมีข้อสั่งการเพิ่มเติมอย่างไร ถึงแนวทางการต่อมาตรการลดค่าครองชีพ หลังจากต้องเจอปัญหาราคาน้ำมันและเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นัดหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาหารือถึงมาตรการลดค่าครองชีพ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจในวันนี้เช่นเดียวกัน

 

นอกจากนี้จะหารือเรื่อง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด กรณีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี และ ชี้มูลความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยว่าเป็นอย่างไร

 

สำหรับวาระที่น่าสนใจ

กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง มีวงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 4,508 ล้านบาท

กระทรวงคมนาคม

  • เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากแม่น้ำเทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ของกรมเจ้าท่า
  • เสนอขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง

กระทรวงการคลัง

  • เสนอร่างแผนปฏิบัติการค้าการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565- 2570

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • เสนอร่างข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus Siamensis) ต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP 19)
  • เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการชลประทานขนาดใหญ่ 2 โครงการ (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)

กระทรวงมหาดไทย

  • เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางฯ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
  • กอ.รมน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2564 – 2565

กระทรวงดิจิท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  • เสนอร่างหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent: LOI) ว่าด้วยความ ร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และการกีฬาของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ผ่านสถาน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย และเครือข่ายการค้าดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช.

  • ขอความเห็นชอบต่อการร่วมรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ลําดับ 10 ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกับ The Cyberspace Administration Of The People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  • เสนอ ร่างปฏิญญาสําหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW) ครั้งที่ ๑ (First Meeting of states Parties - 1MSP) และ การปรับลดพื้นที่อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้