svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ยันจัดสรร"โควต้าสลาก"คนพิการ ตามระเบียบ ไม่ได้ทุจริตใครอยากได้อย่าแซงคิว

13 มิถุนายน 2565

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ยืนยันจัดสรร"โควตาสลาก" 12,000 เล่ม ให้สมาชิกตามระเบียบทั้งหมด ไม่ได้ทุจริต ชี้ใครอยากได้อย่าแซงคิว ยึดโควตาจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งมาให้บางคนไม่ได้

 

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65   นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่า สมาคมฯ ยืนยันเรื่องการบริหารจัดการสลากฯ ที่ได้รับการจัดสรรมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 12,000 เล่ม ถูกต้องตามระเบียบ และจัดสรรให้กับสมาชิกรายเก่าอย่างเป็นธรรม

 

 นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้ถูก พล.อ.กะสิณ ทองโกมล นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย เป็นผู้ร้องเรียน ว่าเรื่องของการบริหารจัดการสลากฯ ส่อทุจริตเงินรายได้จากโควตาสลากฯ ซึ่งกรณีนี้ไม่เป็นความจริง เพราะสมาคมฯ ได้รับการจัดสรรสลากฯ มาตั้งแต่สมัยนายกสมาคมคนก่อน และได้จัดสรรโควตาสลากฯ จำนวนนี้ให้กับสมาชิกหมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

 

ขณะที่ค่าบริหารจัดการตามสัญญาที่สมาคมฯ ทำข้อตกลงไว้กับสำนักงานสลากฯ ในสัดส่วน 2% โดยแบ่งเป็น 1% แรกจะส่งคืนกลับไปให้สมาชิกโดยให้สมาชิกหักไว้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนราคาสลากฯ ส่วนอีก 1% สมาคมจะเก็บไว้เป็นค่าบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งสำนักงานสลากฯยืนยันว่า ในเรื่องการให้สมาชิกหักไว้ 1% สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นประโยชน์กับสมาชิกไม่ได้นำไปให้คนภายนอก

 


“ประเด็นข้อพิพาทเกิดจากองค์กรของสมาชิกบางแห่งอยากได้โควตาสลากฯ แต่สมาคมฯ จัดสรรให้ไม่ได้เพราะมีรายเดิมที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วจู่ ๆ จะมาขอโดยเข้ามาเป็นสมาชิกภายหลังจากรายเดิมที่ได้รับไปแล้วคงทำไม่ได้ เพราะจะไปยึดโควตาจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งมาให้บางคนไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เพราะเราทำถูกต้องแต่อาจไม่ถูกใจบางคนเท่านั้น”

 

นายชูเกียรติ กล่าวว่า สมาคมฯ ขอยืนยันว่าสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย ปัจจุบันไม่ได้เป็น สมาชิกประเภทสามัญ ของสมาคมฯ แล้ว ดังนั้นการผู้ร้องเรียนของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ย่อมถือว่าเป็นการกระทำของบุคคลภายนอกสมาคมฯ เพราะการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 

เนื่องจากถูกลบชื่อออกจากทะเบียนตามข้อบังคับสมาคมฯ ส่งผลให้การกระทำใด ๆ ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเกี่ยวพันใด ๆ กันอีก ต่อไป และไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวล่วง หรือวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นการบริหารกิจการของสมาคมฯ หรือ นายกสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกประเภท สามัญของสมาคมฯ ได้อีกต่อไป 

 

 นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

อีกทั้งข้อร้องเรียนที่ปรากฏการกล่าวอ้าง ก็ไม่ได้เป็นความจริง การบริหารงานของสมาคมฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯทุกประการ โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบบัญชี รายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลประจำปี และมีการรายงานให้นายทะเบียนรับทราบ และพิจารณาตามกฎหมายโดยตลอด 

 

ขณะเดียวกันปัจจุบันในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ก็ไม่ปรากฏข้อคัดค้าน ข้อโต้แย้ง ข้อร้องเรียนใด ๆ จากสมาชิกสามัญอื่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสลากฯแต่อย่างใด