svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

มท.-กทม. โยน คลัง บรรเทาภาษีที่ดิน 65 รับ ปชช.เดือดร้อนมากกว่ารายได้ที่เสีย

12 มิถุนายน 2565
481

มหาดไทย-กทม.โยน คลัง บรรเทาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65 ลดความเดือดร้อน รับผลกระทบประชาชนมีมากกว่ารายได้ที่สูญเสียไป ขณะที่ “อาคม” สั่ง สศค.เร่งศึกษา

12 มิถุนายน 2565 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 ในอัตราเต็ม 100% ไม่มีลดหย่อน สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดกระแสเรียกร้องของประชาชน และเจ้าของที่ดิน ตลอดจนสมาคม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม หอการค้าจังหวัดต่างๆ รวมพลัง ยื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถึงแนวทางดังกล่าว เนื่องจากภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้แล้วและที่ผ่านมาได้ผ่อนปรนลดหย่อนการชำระภาษีที่ดินลง 90 % เป็นเวลาสองปีทำให้ท้องถิ่นสูญรายได้ไปกว่า 3 หมื่นล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)จะสูญเสียรายได้ แต่เมื่อเทียบกับความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ยอมรับว่ามีมากกว่า จากการระบาดโควิด

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงหมาดไทย ได้รับการรายงาน จากท้องถิ่นว่า ได้ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินออกไป ในหลายพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเอกชน จากเดิมที่ต้องเรียกชำระภายในเดือนเมษายน ของทุกปี เช่น เทศบาลตำบลหมูสี จังหวัดนครราชสีมา ขยายการชำระภาษีที่ดิน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ส่วนกรุงเทพมหานครขยายเวลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นต้น

มท.-กทม. โยน คลัง บรรเทาภาษีที่ดิน 65 รับ ปชช.เดือดร้อนมากกว่ารายได้ที่เสีย

ทั้งนี้มองว่า แม้แนวทางการลดจัดเก็บภาษีที่ดินในปีงบประมาณ 2565 คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเริ่มจัดเก็บไปแล้วตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ที่ผ่านมา แต่ถ้าหากกระทรวงการคลังต้องการลดหย่อนท้องถิ่นสามารถคืนเงินย้อนหลังได้

 

ขณะที่ มีรายงานจากกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า นอกจากกทม.จะขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินออกไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้ว ยังมีความหวังว่า กระทรวงการคลังจะช่วยลดภาระภาษีให้กับประชาชน

มท.-กทม. โยน คลัง บรรเทาภาษีที่ดิน 65 รับ ปชช.เดือดร้อนมากกว่ารายได้ที่เสีย

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง อธิบายว่า อปท.สามารถใช้อำนาจขยายเวลาการจัดเก็บออกไปได้ เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นของการเสียภาษีในแต่ละพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานครเลื่อนเก็บภาษีที่ดินจากเดือน เมษายนไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน 90 % เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด ทำให้รายได้ท้องถิ่นหายไปปีละเกินกว่า 3 หมื่นล้านบาท  ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปได้ทั้งหมดซึ่งในช่วงปีแรก 62/63 ก็ชดเชยไปเพียงกว่าหมื่นล้านบาท

 

ส่วนปีภาษี 63/64 ไม่ได้ช่วยอุดหนุนเลยเพราะไม่มีงบประมาณ ดังนั้นหากจะเลื่อนหรือลดอีก ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องหาแหล่งงบประมาณมาชดเชยอย่างไรก็ตาม ใน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ภาษีที่ดิน ปัจจุบันได้มีมาตรการบรรเทาภาระภาษีอยู่แล้ว เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรมได้รับยกเว้นภาษี การผ่อนปรนภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

 

กรณีมีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สูงกว่าค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ที่เคยชำระในปี 2562 โดยจะบรรเทาภาระให้เสียภาษีเท่ากับค่าภาษีปี 62 บวกกับ 75% ของส่วนต่างค่าภาษี ตลอดจนยังเปิดให้ผ่อนชำระภาษีได้อีก 3 เดือน เป็นต้น

 

ที่มาข้อมูล ฐานเศรษฐกิจ

 

มท.-กทม. โยน คลัง บรรเทาภาษีที่ดิน 65 รับ ปชช.เดือดร้อนมากกว่ารายได้ที่เสีย