svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

เมดพาร์ค MOU ปตท. รักษาพยาบาลพนักงาน-ครอบครัว

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ลงนามสัญญาให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และครอบครัว เดินหน้ามุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง “โรคยากซับซ้อน”

10 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และคุณสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ในการลงนามสัญญาการให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และครอบครัว

 

เมดพาร์ค MOU ปตท. รักษาพยาบาลพนักงาน-ครอบครัว

โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง “โรคยากซับซ้อน” และเป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาของผู้ป่วยในประเทศรวมถึงเอเชียอาคเนย์

 

เมดพาร์ค MOU ปตท. รักษาพยาบาลพนักงาน-ครอบครัว

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ปตท. ในการเข้ารับการรักษาและการบริการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของ ปตท. ในด้านการดูแลสวัสดิการให้กับพนักงานและครอบครัวและถือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดไปยังความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลระหว่าง โรงพยาบาลเมดพาร์ค และพนักงานและครอบครัว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป