svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ห่วงพื้นที่ศก."นิคมอุตสาหกรรมบางปู" โดยรอบ เร่งวางแนวป้องกันน้ำท่วม

09 มิถุนายน 2565

กรมชลประทาน ร่วมหารือจังหวัด วางแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ภายหลังที่เกิดน้ำท่วมเมื่อ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ร่วมกับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ภายหลังที่เกิดน้ำท่วมเมื่อ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน

 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ ซึ่งแต่ละปีนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีมูลค่าการผลิตปีละประมาณ 49,590 ล้านบาท มีผู้ใช้แรงงานประมาณ58,000 คน มีโครงการประมาณ 370 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 203,594 ล้านบาท

 

 

ห่วงพื้นที่ศก."นิคมอุตสาหกรรมบางปู" โดยรอบ เร่งวางแนวป้องกันน้ำท่วม

 

ทั้งนี้กรมชลฯได้มีการวางแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาไว้ 3 ระยะประกอบด้วยระยะเร่งด่วนปี 64-65 มีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ และจัดหาเครื่องสูบน้ำทดแทน  ระยะกลาง ปี 2566 ได้แก่ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรมาตร ระยะยาว ปี 2567-70 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมพิจารณาโครงการเบื้องต้น อาทิ การปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ รวมถึงการปรับปรุงคลอง และก่อสร้างประตูระบายน้ำ(ปตร.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างยั่งยืน

 

"ปัจจุบันกรมชลฯได้มีการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของเครื่องสูบน้ำของกรมชลฯที่ประจำการ ณ สถานีสูบน้ำต่างๆตามแผนเร่งด่วนแล้วเสร็จ และพร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมกรณีเครื่องมือของนิคมฯไม่เพียงพอ

 

นอกจากนั้นเพื่อรักษาพื้นที่เศรษฐกิจ กรมชลฯได้ปรับแผนงานระยะยาวตามที่จังหวัดวางไว้ในปี 2568-70  มาเป็นโครงการในงบประมาณปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามงานนโยบาย ที่จะต้องเพิ่มศักยภาพสถานีสูบน้ำบริเวณคลองชายทะเล เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำที่นิคมและคลองโดยรอบออกสู่ทะเล

 

" อาทิ การปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1,2    ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองด่าน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา  สถานีสูบน้ำบางปลาร้า สถานีสูบน้ำตำหรุ  ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร  สำหรับการเตรียมการของเขตนิคมบางปูเองนั้น จะรับผิดชอบในการขุดลอกคลองในเขตนิคม กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นต้น โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และการสนับสนุนเครื่องสูบนำ้ในเขตนิคมบางจุดเพื่อเร่งระบายนำ้ลงสู่คลองหลัก" นายเฉลิมเกียรติ กล่าว

 

ห่วงพื้นที่ศก."นิคมอุตสาหกรรมบางปู" โดยรอบ เร่งวางแนวป้องกันน้ำท่วม

 

ทั้งนี้ระยะยาวทางจังหวัดและกรมเห็นว่าควรเพิ่มสถานีสูบน้ำอีก 3 แห่ง เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมสนับสนุนงบประมาณ

 

ห่วงพื้นที่ศก."นิคมอุตสาหกรรมบางปู" โดยรอบ เร่งวางแนวป้องกันน้ำท่วม

 

แต่อยู่ระหว่างหารือเพราะอำนาจบริหารน้ำต้องขึ้นกับรัฐ สำหรับการประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ สืบเนื่องจากช่วงวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2564 เกิดฝนตกหนัก วัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีคลองสำโรง ได้ 228 มิลลิเมตร และสำหรับในพื้นที่นิคมฯ วัดได้ 200 มิลลิเมตร ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเกิดน้ำทะเลหนุนสูง และพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ โดยมีพื้นที่น้ำท่วมในนิคมฯ กว่า 5,000 ไร่