svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์"ยกสงขลาเมืองสมาร์ทซิตี้ประตูเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน

08 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"นิพนธ์"ลั่นสงขลาเมืองกีฬามีความพร้อมทุกด้าน หนุนจัดซีเกมส์-ฟุตบอลคิงส์คัพ หวังฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ ควบคู่การสร้างหาดใหญ่ เป็นเมือง Smart City และ เมือง MICE City 

8 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมคริสตัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ

 

"นิพนธ์"ยกสงขลาเมืองสมาร์ทซิตี้ประตูเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน

 

โดย นายนิพนธ์ กล่าวว่า จ.สงขลามีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกมิติ ทั้งการท่องเที่ยว และความพร้อมด้านการจัดแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ มาตรฐานระดับโลก จึงขอเสนอให้สงขลาได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับอาเซียนหรือกีฬาซีเกมส์

 

ทั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สงขลาเป็นเมือง Sport City ได้ครบทุกมิติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ขอเสนอให้สงขลาได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ซึ่งมีสนามกีฬาติณสูลานนท์ที่ได้มาตรฐานของ AFC 


 

นอกจากนี้ ให้มีการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรองให้เป็นเมืองไมซ์ (MICE City) อันจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและสร้างรายได้ให้จังหวัดอย่างครบวงจร ขณะเดียวกัน สงขลาจะดำเนินการได้อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบได้ จะต้องเป็นเมือง Smart City ที่มีระบบรองรับทั้งด้านเทคโนโลยีสื่อสาร การคมนาคม การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมสีเขียว ฯลฯ

 

"นิพนธ์"ยกสงขลาเมืองสมาร์ทซิตี้ประตูเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน

 

"สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจ.สงขลา ที่เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ทั้งหมดให้ดีขึ้น ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน" นายนิพนธ์ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ประธานที่ประชุม ได้เห็นชอบในหลักการและจะมอบหมายให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดว่าจะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใดได้บ้างต่อไป

 

"นิพนธ์"ยกสงขลาเมืองสมาร์ทซิตี้ประตูเศรษฐกิจปลายด้ามขวาน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ - สงขลาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) และยังได้อนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเห็นชอบกรอบข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

logoline