svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวร้าย! สปสช. ยกเลิกจ่าย “ค่าตรวจโควิด รพ.นอกระบบบัตรทอง” เริ่ม 1 ก.ค.นี้

08 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

บอร์ด สปสช. เห็นชอบ 1 ก.ค. 2565 นี้ ยกเลิกจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 หน่วยบริการนอกระบบบัตรทอง หลังสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ดีขึ้นเตรียมประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ทั้งประชาชนตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 ได้เอง โดยคงบริการตรวจคัดกรองที่หน่วยบริการในระบบต่อไป

8 มิถุนายน 2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควรการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นที่เกี่ยวกับโรคโควิด–19 ในสถานบริการอื่น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ที่มาของการเพิ่มเติมบริการดังกล่าว ด้วยในช่วงการระบาดของโควิด–19 ที่ผ่านมา หน่วยบริการต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง มีภาระงานอย่างมากในการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อ รวมทั้งบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในส่วนที่เกี่ยวกับโควิด-19 

 

ดังนั้น สปสช. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่สถานบริการมีสิทธิได้รับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การดึงสถานบริการที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัตรทองให้เข้ามาร่วมช่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยมีการกำหนดอัตราการชดเชยค่าบริการตามการบริการของหน่วยบริการที่เข้าร่วม 

 

ข่าวร้าย! สปสช. ยกเลิกจ่าย “ค่าตรวจโควิด รพ.นอกระบบบัตรทอง” เริ่ม 1 ก.ค.นี้

อย่างไรก็ดี จาก สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่เริ่มผ่านพ้นช่วงวิกฤติแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่น ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีการจัดทำแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) เพื่อให้ประชาชนจะกลับมาดำเนินชีวิตภายใต้การใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่

 

ดังนั้นทางหน่วยงานที่บริหารจัดการกองทุนสุขภาพภาครัฐ ประกอบด้วย สปสช. กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นว่าในระยะต่อไป ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทั้งประชาชนสามารถตรวจคัดกรองด้วย ATK ด้วยตนเอง หรือตรวจวิธีอื่นๆ ในหน่วยบริการได้ จึงมีมติร่วมกันให้การปรับเงื่อนไขอัตราจ่ายบริการโรคโควิด-19 ในภาพรวม โดยยกเลิกตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกหน่วยบริการที่เป็นไปตามแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่นของ สธ.

 

ข่าวร้าย! สปสช. ยกเลิกจ่าย “ค่าตรวจโควิด รพ.นอกระบบบัตรทอง” เริ่ม 1 ก.ค.นี้

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุนี้ที่ประชุม บอร์ด สปสช. จึงมีมติให้ยกเลิกการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ การเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสถานบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คงเหลือแต่ส่วนที่เป็นบริการของหน่วยบริการในระบบต่อไป โดยมติบอร์ด สปสช.นี้ ทาง สธ. จะรวบรวมเป็นข้อมูลการดำเนินการในส่วนของสาธารณสุข เพื่อนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

 

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิกที่นี่  และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ คลิกที่นี่

 

ข่าวร้าย! สปสช. ยกเลิกจ่าย “ค่าตรวจโควิด รพ.นอกระบบบัตรทอง” เริ่ม 1 ก.ค.นี้

logoline